Kursus

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Efter kurset kan du give en professionel og etisk korrekt betjening af borgerne i forbindelse med dødsfald, valg af gravsted, kirkelig handling og urnenedsættelse.

Fakta

Navn:
Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
49654-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere inden for folkekirken.

Mål

Deltageren kan give en professionel og etisk korrekt betjening af borgerne i forbindelse med dødsfald, valg af gravsted, kirkelig handling og urnenedsættelse. Deltageren har i den forbindelse kendskab til og kan vejlede om:- regler om brugsret - regler om tildeling af gravsted for mindre bemidlede - procedurer/regler om jordpåkastelse, håndtering af kister Deltageren kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med reglerne om tavshedspligt, notatpligt og inhabilitet og foretage protokolføring efter reglerne herfor.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.