Kursus

Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken

Deltageren kan planlægge og tilrettelægge sit arbejde i kirken under hensyntagen til de faktorer, der har indflydelse på det daglige arbejde, herunder folkekirkens styring og økonomi samt aftaler og rammer om ansættelsesforholdet.

Fakta

Navn:
Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
49635-

-

Målgruppe

Kirkefunktionærer eller ledige, der søger arbejde inden for området.

Mål

Deltageren kan planlægge og tilrettelægge sit arbejde i kirken under hensyntagen til de faktorer, der har indflydelse på det daglige arbejde:- Deltageren har kendskab til folkekirkens styrelse, opbygning og kender rollefordelingen mellem kirkeministeriet, biskop (stift), provst (provsti) og menighedsråd.- Deltageren har kendskab til, hvilke faktorer der har indflydelse på folkekirkens økonomi, herunder menighedsrådenes økonomi.- Deltagerne kender aftaler og rammer for ansættelsesforholdet, herunder menighedsrådets rolle som arbejdsgiver og kontaktpersonens funktion som daglig leder. - Deltageren kan planlægge sine opgaver og sin arbejdstid hensigtsmæssigt og bruge logbog.- Deltageren kender arbejdsmiljøregler, som har betydning for udførelsen af egne arbejdsopgaver.

Varighed

2,0

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.