Kursus

Betjening af kirkens tekniske installationer

Efter kurset kan du betjene og foretage daglige indstillinger og tilsyn af kirkens tekniske installationer, vurdere og korrigere kirkens energiforbrug mht. belysning, varme og ventilation samt vurdere disse ift. gældende bæredygtighedskrav. Du kan opsætte midlertidige installationer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Fakta

Navn:
Betjening af kirkens tekniske installationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
21259-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod kirkefunktionærer, kirketjenere, gravere mm., med arbejdsopgaver inden for praktisk kirketjeneste eller ledige der ønsker ansættelse som dette.

Mål

Deltageren kan betjene og foretage daglig indstilling og tilsyn af kirkens tekniske installationer, herunder vurdere, måle og korrigere kirkens luftfugtighed under stadig hensyntagen til kirkens interiør.Deltageren kan vurdere og korrigere kirkens energiforbrug mht. belysning, varme og ventilation.Deltageren kan afveje vurderingerne i forhold til gældende krav om bæredygtighed, mht. energiforbrug, indkøb og brug af udstyr.Deltageren får i den forbindelse kendskab til Programbeskrivelsen for Folkekirkens grønne omstilling.Deltageren kan opsætte midlertidige elinstallationer, fx i forbindelse med særlige gudstjenester og arrangementer sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ifølge gældende regler samt foretage det lovpligtige el-eftersyn af kirkens elektriske håndværktøj.

Varighed

2,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.