Kursus

Kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen

Efter kurset kan du ved bygge-/renoveringsarbejder i kirke/sognegård indgå konstruktivt og proaktivt i byggeprocessen sammen med menighedsråd, entreprenører og byggetekniske rådgivere ud fra kendskab til faglige termer og byggemøder.

Fakta

Navn:
Kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
47456-

-

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod kirkefunktionærer (kirketjener, kordegn, graver), som kan/skal indgå i/bidrage til byggeledelsen som sparring med de projekterende og udførende håndværkere og rådgivere i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i kirke og sognegård.

Mål

Deltageren kan ved bygge- og renoveringsarbejder i kirke og sognegård indgå konstruktivt og proaktivt i hele byggeprocessen og i byggemøder sammen med menighedsråd, entreprenører og byggetekniske rådgivere (arkitekt/ingeniør) ud fra et grundlæggende kendskab til de mest almindelige faglige termer/begreber/juridiske spilleregler og samarbejdsformer samt kendskab til byggemøders formål og indhold og de snublesten, der ofte ses i samarbejdet mellem byggeriets aktører i forbindelse med kirkebyggeri.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.