Kursus

Personregistrering

Efter kurset kan du i et elektronisk system gennemføre almindelig personregistrering ud fra gældende love og regler. Du har forståelse for sognet som myndighed og kender samspillet med andre myndigheder.

Fakta

Navn:
Personregistrering
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
9,5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
20895-

-

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet kirkefunktionærer og administrative medarbejdere, som ønsker at arbejde med personregistrering i Danmark.

Mål

Deltageren kan fortage personregistrering i et digitalt system på baggrund af sagsbehandling efter gældende love og regler. Deltageren kan vejlede borgeren i forhold til personregistrering. Deltageren har ansvar for, at data og baggrund for data i det digitale system er korrekt og af høj kvalitet. Deltageren har forståelse for, at sognet (personregisterførerne) er en myndighed. Deltageren kender til det forvaltningsretlige samspil med andre myndigheder. Deltageren kan finde gældende bestemmelser og tekniske anvisninger og anvende disse til civile og kirkelige registreringer. Deltageren har kendskab til persondata i ældre optegnelser (kirkebøger m.m.) og kan anvende disse oplysninger korrekt.

Varighed

9,5 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.