Kursus

Mødet med andre begravelsesskikke

Deltageren kan med udgangspunkt i viden om forskellige trosretninger betjene og vejlede borgere professionelt i forbindelse med dødsfald, ceremoni, begravelse/urnenedsættelse samt som gravstedsejer uanset religiøst tilhørsforhold.

Fakta

Navn:
Mødet med andre begravelsesskikke
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
48701-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirkegårdsleder, graver, gravermedhjælper, kordegn m.fl.

Mål

Deltageren kan med udgangspunkt i viden om forskellige trosretninger betjene og vejlede borgere professionelt i forbindelse med dødsfald, ceremoni, begravelse/urnenedsættelse samt efterfølgende som gravstedsejer uanset religiøst tilhørsforhold. Deltageren kender herunder til:- traditioner og trosmæssige værdier i forbindelse med dødsfald og begravelse hos større religioner/befolkningsgrupper, som er til stede i Danmark- norm- og kulturforskelle i forbindelse med begravelse/urnenedsættelse- vejledninger, regler og andre faktorer, der er vigtige i forbindelse med afholdelse af ceremonier i kapeller, modtagelsesrum og på kirkegården- faktorer, der har betydning i forbindelse med valg og indretning af gravsted samt i forbindelse med gravstedssalg

Varighed

2,0

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.