Kursus

Pasning af kirkens udendørsarealer

Efter kurset kan du passe kirkens udendørsarealer i henhold til gældende regler og vejledninger. Arbejdet omfatter kirkeplads, fortovsarealer, grav- og mindesten, monumenter samt mindre grønne anlæg, som ikke er kirkegårde.

Fakta

Navn:
Pasning af kirkens udendørsarealer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
21078-

-

Målgruppe

Kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener, graver og gravermedhjælper.

Mål

Deltageren kan passe kirkens udendørsarealer i henhold til gældende regler og vejledninger. Arbejdet omfatter kirkeplads, fortovsarealer, grav- og mindesten, monumenter samt mindre grønne anlæg, som ikke er kirkegårde.Deltageren kan benytte håndredskaber i forbindelse med pasning af udendørsarealerne og får kendskab til planlægning, arbejdsmiljø og ergonomi.Deltageren får kendskab til forebyggende bekæmpelse af ukrudt, samt ukrudtsbekæmpelse uden kemi, lettere beskæring af buske og træer, klipning af hæk samt overvågning af planternes generelle tilstand.Deltageren får anvist metoder og muligheder for at anlægge biodiverse anlæg af forskellig art, der også giver plads for naturlig flora og fauna, inden for de betingelser der er på kirkens grund.Deltageren kan orientere kirkens brugere om de biodiverse anlægs muligheder.Deltageren kan inddrage elementer af bæredygtighed i planlægning af processer og i forbindelse med nye tiltag.

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.