Kursus

Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg

Efter kurset kan deltageren vælge indeklima i kirke og kirkebygninger og styre og kontrollere temperatur og luftfugtighed under afvejning af økonomisk energioptimering, bevaringshensyn og komfortforhold i relation til kirkens brugsmønstre.

Fakta

Navn:
Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
48543-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte kirkefunktionærer og ledige, der søger arbejde inden for området.

Mål

Deltageren kan vælge indeklima i kirke og kirkebygninger og styre og kontrollere temperatur og luftfugtighed under afvejning af økonomisk energioptimering, bevaringshensyn og komfortforhold i relation til kirkens brugsmønstre og gældende regler. Deltageren kan desuden optimere anvendelsen af kirkens automatiske klokkeringningsanlæg. Deltageren kan herunder:- betjene kirkens anlæg elektronisk med pc, smartphone eller tablet- i samråd med menighedsrådet registrere energiforbrug i logbog og forklare et mere eller mindre forbrug- regulere/korrigere de automatiske varme- og klokkeringsanlæg og vurdere, hvornår det er nødvendigt at tilkalde kompetence udefra

Varighed

2,0

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.