Kursus

Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg

Efter kurset kan deltageren vælge indeklima i kirke og kirkebygninger og styre og kontrollere temperatur og luftfugtighed under afvejning af økonomisk energioptimering, bevaringshensyn og komfortforhold i relation til kirkens brugsmønstre.

Fakta

Navn:
Bedre anvendelse af kirkens tekniske anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2676
Fagkode:
48543-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte kirkefunktionærer og ledige, der søger arbejde inden for området.

Mål

Deltageren kan vælge indeklima i kirke og kirkebygninger og styre og kontrollere temperatur og luftfugtighed under afvejning af økonomisk energioptimering, bevaringshensyn og komfortforhold i relation til kirkens brugsmønstre og gældende regler. Deltageren kan desuden optimere anvendelsen af kirkens automatiske klokkeringningsanlæg. Deltageren kan herunder:- betjene kirkens anlæg elektronisk med pc, smartphone eller tablet- i samråd med menighedsrådet registrere energiforbrug i logbog og forklare et mere eller mindre forbrug- regulere/korrigere de automatiske varme- og klokkeringsanlæg og vurdere, hvornår det er nødvendigt at tilkalde kompetence udefra

Varighed

2,0

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.