bacheloruddannelse i Offentlig politik og økonomi
Bacheloruddannelse

Politik og økonomi

På uddannelsen lærer du både at analysere og formidle problemstillinger inden for politologiske og økonomiske områder.

Fakta

Navn:
Politik og økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i centrale teorier og begreber inden for samfundsøkonomien og lærer at bruge fagets metoder bl.a. i forbindelse med indsamling af data og det efterfølgende analyse- og formidlingsarbejde.

Med en bachelor i offentlig politik og økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i politik og økonomi giver dig et grundigt kendskab til samfundsvidenskabelige, samfundsøkonomiske og politologiske problemstillinger, og du lærer at udarbejde løsningsforslag samt at formidle en public policy problemstilling både skriftlig og mundtligt.

Du vil få undervisning i fag fra henholdsvis statskundskab og økonomi samt i public policy og metodefag. Under sidstnævnte lærer du bl.a. at benytte kvantitative metoder til empiriske undersøgelser og indsamling af data og informationer.

Der undervises bl.a. i følgende områder:

 • Almen statskundskab
 • Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation
 • Offentlig forvaltning
 • Offentlig politik
 • Politiske institutioner
 • Mikro- og makroøkonomi

Desuden vil du få færdigheder i at opstille en problemstilling i matematiske modeller og benytte it-redskaber til dataindsamling og -behandling.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

​Fra optagelsen 2019 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0.

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder politik og økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i politik og økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv.

Læs mere arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.