bacheloruddannelse i Jura
Bacheloruddannelse

Jura

Jura handler om hele retssystemet. Du får et overblik over lovene, og hvordan de bliver til, og du lærer også at fortolke lovene og bruge dem i praksis.

Fakta

Navn:
Jura
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du både danske og internationale retsforhold. Du kan vælge at specialisere dig inden for et juridisk område som fx formueret eller strafferet, hvor du bl.a. lærer om fremførelse af beviser og argumentation.

Bacheloruddannelsen i jura sigter mod videre uddannelse på en kandidatuddannelse. De efterfølgende jobmuligheder findes inden for både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med retsvidenskab, som er videnskaben om lovene, og den retsorden, der gælder. Du får et overblik over retssystemet og indblik i, hvordan love bliver til, og hvordan de bruges i samfundet.

Du studerer fx Folketingets behandling og vedtagelse af lovforslag, EU's rolle i behandlingen af lovforslag, og hvordan lovene påvirker danskernes hverdag.

En væsentlig del af uddannelsen handler om, hvordan love og regler skal fortolkes og administreres. Du får forudsætninger for at arbejde med problemstillinger inden for alle dele af retssystemet på et videnskabeligt grundlag.

Du har undervisning i fagområder som fx:

 • Formueret, hvor du lærer om de rettigheder og pligter, der knytter sig til det at eje noget, fx ejendomsret og brugsret
 • Forfatningsret, hvor du får indsigt i de regler, som danner grundlag for vores stat og politiske system
 • Forvaltningsret, hvor du lærer om reglerne for den administration, der foregår i staten og kommunerne
 • Folkeret, hvor du lærer om, hvad folkeretten og de folkeretlige menneskerettigheder er
 • EU-ret, hvor du får kendskab til de særlige problemstillinger, fortolkningsprincipper og retskilder, der gør sig gældende inden for det EU-retlige område
 • Familie- og arveret, hvor du bl.a. studerer de regler, der gælder, når man bliver gift og skilt, eller når nogen dør, og formuen skal deles
 • Retslære, hvor du får en forståelse for, hvad retten er
 • Strafferet, hvor du lærer om lovene i forbindelse med strafudmåling og om, hvordan man bærer sig ad under en retssag, fx med hensyn til fremførelse af beviser og argumentation

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Job og fremtid

Med en bacheloruddannelse i jura kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område med juridisk indhold. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i jura, i samfundsvidenskabelig jura og i internationale studier.

Som jurist har du jobmuligheder inden for domstolene, advokatbranchen og politiet eller i den statslige og kommunale administration, i erhvervslivet eller i private organisationer.

Læs mere om jobbet som advokat eller jurist.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse på Københavns Universitet: Fra 2018 skal eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen desuden være mindst 6,0.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

København Universitet (KU)

KU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i jura og i samfundsvidenskabelig jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i jura.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9.69.4
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)9.79.3
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9.59,2
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)9.49,2

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.