bacheloruddannelse i Jura
Bacheloruddannelse

Jura

Jura handler om hele retssystemet. Du får et overblik over lovene, og hvordan de bliver til, og du lærer også at fortolke lovene og bruge dem i praksis.

Fakta

Navn:
Jura
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du både danske og internationale retsforhold. Du kan vælge at specialisere dig inden for et juridisk område som fx formueret eller strafferet, hvor du bl.a. lærer om fremførelse af beviser og argumentation.

Bacheloruddannelsen i jura sigter mod videre uddannelse på en kandidatuddannelse. De efterfølgende jobmuligheder findes inden for både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med retsvidenskab, som er videnskaben om lovene, og den retsorden, der gælder. Du får et overblik over retssystemet og indblik i, hvordan love bliver til, og hvordan de bruges i samfundet.

Du studerer fx Folketingets behandling og vedtagelse af lovforslag, EU's rolle i behandlingen af lovforslag, og hvordan lovene påvirker danskernes hverdag.

En væsentlig del af uddannelsen handler om, hvordan love og regler skal fortolkes og administreres. Du får forudsætninger for at arbejde med problemstillinger inden for alle dele af retssystemet på et videnskabeligt grundlag.

Du har undervisning i fagområder som fx:

  • Formueret, hvor du lærer om de rettigheder og pligter, der knytter sig til det at eje noget, fx ejendomsret og brugsret
  • Forfatningsret, hvor du får indsigt i de regler, som danner grundlag for vores stat og politiske system
  • Forvaltningsret, hvor du lærer om reglerne for den administration, der foregår i staten og kommunerne
  • Folkeret, hvor du lærer om, hvad folkeretten og de folkeretlige menneskerettigheder er
  • EU-ret, hvor du får kendskab til de særlige problemstillinger, fortolkningsprincipper og retskilder, der gør sig gældende inden for det EU-retlige område
  • Familie- og arveret, hvor du bl.a. studerer de regler, der gælder, når man bliver gift og skilt, eller når nogen dør, og formuen skal deles
  • Retslære, hvor du får en forståelse for, hvad retten er
  • Strafferet, hvor du lærer om lovene i forbindelse med strafudmåling og om, hvordan man bærer sig ad under en retssag, fx med hensyn til fremførelse af beviser og argumentation

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i jura skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

København Universitet (KU)

På KU kan du læse jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i jura.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i jura.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i jura.

På bacheloruddannelsen begynder du med et halvårligt fælles semester for alle studier under det samfundsvidenskabelige fakultet.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse jura som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i jura.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet9,29,0
Syddansk Universitet9,18,5
Aalborg Universitet8,98,5
Aarhus Universitet8,68,2
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Københavns Universitet2.3581.29178054
Syddansk Universitet1.05431912525
Aalborg Universitet8122441207
Aarhus Universitet1.47256142040

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i jura kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område med juridisk indhold. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i jura og i internationale studier.

Som jurist har du jobmuligheder inden for domstolene, advokatbranchen og politiet eller i den statslige og kommunale administration, i erhvervslivet eller i private organisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Kandidatuddannelser er overbygningsuddannelser til bacheloruddannelserne

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.