bacheloruddannelse i International business, BSc(IB)
Bacheloruddannelse

International business, BSc(IB)

Uddannelsen, der er engelsksproget, giver en grundlæggende viden om økonomi, handel og samarbejde med fokus på virksomheders samspil med det internationale samfund.

Fakta

Navn:
International business Bsc(IB)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i markedsføring, økomoni, regnskab og statistik. Desuden får du et solidt kendskab til international virksomhedsstrategi, erhvervsret og organisationsteori.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i salgs- og marketingsafdelinger på virksomheder i såvel Danmark som i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen indeholder erhvervs- og samfundsøkonomiske fag samt en række redskabsfag som matematik, økonomi, statistik og erhvervsret. Under de økonomiske fag lærer du bl.a. om økonomistyring, afsætning, finansiering og investering.

Du lærer også at analysere og løse problemer, der er knyttet til danske virksomheders og organisationers samarbejde med udlandet og med internationale virksomheder, og får derfor indsigt i international økonomi, international erhvervsjura og global supply chain management.

Uddannelsen giver en grundlæggende forståelse for markedets mekanismer og lærer dig om marketing, forbrugeradfærd, udbud og efterspørgsel. Desuden vil du lære om ledelse, organisationsstruktur og international virksomhedskultur.

Der er mulighed for at tage et udvekslingsophold i udlandet eller et praktikophold i en international virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, seminarer og projektarbejde, der kan foregå både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc(IB).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder International business, BSc(IB) som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)12,2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Business kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en af kandidatuddannelserne under erhvervsøkonomisk kandidat, cand.merc.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for virksomheder og organisationer med en international profil. Du vil bl.a. kunne arbejde inden for områder som import/eksport, regnskab, økonomistyring, marketing og administration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og salg og indkøb.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.