kandidat i softwareudvikling og teknologi
Kandidatuddannelse

Softwaredesign

Kandidatuddannelsen er for dig, der ønsker at kombinere din bacheloruddannelse inden for et andet område med en it-uddannelse. Undervisningen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Softwaredesign
Andre betegnelser:
Software Development, Softwareudvikling (design)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, kravsspecifikation samt organisation og ledelse. 

Du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software.

Som færdiguddannet har du mulighed for at varetage flere typer af stillinger, fx som system- og produktudvikler, softwarearkitekt eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Softwaredesign er en teknisk uddannelse, hvor du lærer at anvende matematiske modeller og teknikker inden for softwareområdet.

Uddannelsen forbereder dig på at arbejde med udvikling af applikationssoftware i såvel den offentlige sektor som det private erhvervsliv. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Kombination af it og andre fagområder

Studerende på kandidatuddannelsen i softwaredesign kommer med en baggrund uden for it-området og søger ind på uddannelsen for at supplere deres bacheloruddannelse med kompetencer inden for softwareudvikling. Med denne kombination kan du opnå tværfaglige kompetencer med et solidt it-teknisk fundament.

Specialiseringer

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en af følgende:

  • Business  Analytics
  • Technical Interaction Design
  • Software Development Technology

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Software Design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsens forskellige specialiseringer og dens globale perspektiv kvalificerer dig til at arbejde i både danske og globale sammenhænge. Du vil eksempelvis kunne søge arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt, databasemanager, quality engineer, projektleder, systemkonsulent eller inden for de professionsområder, der naturligt falder under din oprindelige bacheloruddannelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.