kandidat i softwareudvikling og teknologi
Kandidatuddannelse

Softwaredesign

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og er for dig, der ønsker at kombinere din bacheloruddannelse inden for et andet område med en it-uddannelse.

Fakta

Navn:
Softwaredesign
Andre betegnelser:
Software Development, Softwareudvikling (design)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, kravsspecifikation samt organisation og ledelse. Det er op til dig at bruge disse værktøjer i samspil med din bacheloruddannelse. Du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af stillinger, fx som system- og produktudvikler, softwarearkitekt eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Softwaredesign er en teknisk uddannelse, hvor du lærer at anvende matematiske modeller og teknikker inden for softwareområdet. Uddannelsen forbereder dig på at arbejde med udvikling af applikationssoftware i såvel den offentlige sektor som det private erhvervsliv. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Kombination af it og andre fagområder

Studerende på kandidatuddannelsen i softwaredesign kommer med en baggrund uden for it-området og søger ind på uddannelsen for at supplere deres bacheloruddannelse med kompetencer inden for softwareudvikling. Med denne kombination kan du opnå unikke tværfaglige kompetencer med et solidt it-teknisk fundament.

Specialiseringer

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en af følgende:

  • Business Analytics
  • Technical Interaction Design
  • Software Development and Technology

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Software Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse uden for it.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder softwaredesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i universitetets studieguide.

Adgangskrav på ITU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en ikke-it-centreret bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsens forskellige specialiseringer og dens globale perspektiv kvalificerer dig til at arbejde i både danske og globale sammenhænge. Du vil eksempelvis kunne søge arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt, databasemanager, quality engineer, projektleder,  systemkonsulent eller inden for de professionsområder, der naturligt falder under din oprindelige bacheloruddannelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.