kandidat i softwareudvikling og teknologi
Kandidatuddannelse

Softwaredesign

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og er for dig, der ikke har en uddannelse inden for it, men ønsker en it-faglig baggrund, som du kan kombinere med din bacheloruddannelse.

Fakta

Navn:
Softwaredesign
Andre betegnelser:
Software Development, Softwareudvikling (design)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, kravsspecifikation samt organisation og ledelse. Det er så op til dig at bringe de værktøjer i anvendelse i samspil med din bacheloruddannelse. I uddannelsen kommer du til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software. Uddannelsen har fokus på kompetencer, der er direkte efterspurgt af erhvervslivet.

Som færdiguddannet vil du have mulighed for at varetage flere typer af stillinger, fx som system- og produktudvikler, softwarearkitekt eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Softwaredesign er en teknisk uddannelse, du lærer at anvende matematiske modeller og teknikker inden for softwareområdet. Uddannelsen forbereder dig på at arbejde med udvikling af applikationssoftware i såvel den offentlige sektor som det private erhvervsliv. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen, både analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Studerende på kandidatuddannelsen i softwaredesign kommer med en baggrund uden for it  inden og søger ind på uddannelsen for at supplere deres bacheloruddannelse med kompetencer inden for softwareudvikling for  derved at opnå unikke tværfaglige kompetencer med et solidt it-teknisk fundament.

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en af følgende:

  • Business Analytics
  • Technical Interaction Design
  • Software Development and Technology

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Software Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse uden for it.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet (ITU)

ITU udbyder softwaredesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i universitetets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om IT-Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en ikke-it-centreret bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.itu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsens forskellige specialiseringer og dens globale perspektiv kvalificerer dig til at arbejde i både danske og globale sammenhænge. Du vil eksempelvis kunne søge arbejde som systemudvikler, programmør, softwarearkitekt, databasemanager, quality engineer, projektleder,  systemkonsulent eller inden for de professionsområder, der naturligt falder under din oprindelige bacheloruddannelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Klaus Petersen er medejer af it-firmaet Alpha Solutions A/S i København.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.