Studerende læser og opfører et stykke
Bacheloruddannelse

Dramaturgi

Dramaturgi er videnskaben om det aktuelle teater og dets historiske og teoretiske forudsætninger. Uddannelsen giver viden om scenekunst i ind- og udland.

Fakta

Navn:
Dramaturgi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om alle former for teater og også om kreative processer, samarbejde og kommunikation. Dramaturgistudiet er en teoretisk funderet uddannelse med praktiske undervisningselementer.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du søge arbejde inden for bl.a. teater, radio, tv, film, events, PR-kommunikation og undervisning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i dramaturgi lærer du at analysere forskellige aspekter af teatret og får et praktisk kendskab til kunstneriske processer.

Du studerer europæisk teaterhistorie fra de græske tragedier til Shakespeare, nutidens performancekunst og nyere dansk teater. Du læser værker af nogle af tidens største dramatikere, analyserer forestillinger og lærer en masse om teatermediets mange udtryksformer.

Indhold

Uddannelsen bygger på en bred forståelse af teaterbegrebet, så du kommer til at stifte bekendtskab med flere sider af teaterarbejdet. Det kan fx være:

 • Offentligt støttede institutionsteatre, hvor du får viden om teaterloven og kunststøtte
 • Arbejdsprocesser i forskellige teaterformer
 • Teater- og performancegrupper, hvor du får kendskab til forskellige former for teaterinstitutioner og performancegrupper
 • Samfundsmæssige indvirkninger på teatret
 • Teatrets indvirkning på samfundet
 • Pædagogisk anvendelse af teatrets virkemidler
 • Teater som kommunikation

Du kommer til at læse faglitteratur på de nordiske sprog samt engelsk, tysk og eventuelt fransk. 

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem øvelser, seminarer, forelæsninger og studenteroplæg. Desuden foregår en del af undervisningen i en teatersal, hvor der arbejdes med øvelser i grupper. En del af øvelserne kræver samarbejde og forberedelse i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen dramaturgi på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i Ug-artiklen:

Dramaturgi (kandidat)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i dramaturgi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for teater, radio, tv, film, kultur, events og PR-kommunikation. Mange arbejder også med undervisningsopgaver i fx gymnasiet, på VUC, højskoler, inden for folkeoplysning og på virksomhedsinterne kurser.

Andre får job med akademisk administrativt arbejde eller planlægning og projektledelse i kulturelle institutioner, både privat og offentligt.

Pædagogikum

Dramatik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information