amu i pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Pasning af dyr

Områdets kurser har fokus på pasning af alle slags levende dyr – dog med undtagelse af husdyr i landbruget.

Fakta

Navn:
Pasning af dyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292

Du kan lære at passe og håndtere store som små dyr til dyrehandler, forsøgsstalde, zoologiske haver, dyreparker, terrarier og akvarier. Desuden heste til stutterier og rideskoler og produktionsdyr som fisk og skaldyr til hav- og dambrug.

Du kan beskæftige dig med grundlæggende opgaver som fodring og renholdelse, men også emner som avl, sundhed, trivsel, adfærdsberigelse, formidling, kundekontakt og lovgivning om dyrevelfærd og forsøgsdyr.

Kurserne henvender sig fx til dyrepassere, veterinærsygeplejesker og landmænd, men også til ufaglærte medarbejdere, der har praktisk erfaring med pasning af dyr.

Se alle AMU-kurser inden for området Pasning af dyr på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Pasning af dyr omfatter kurser inden for emnerne:

  • Pasning af pattedyr, fisk, padder, krybdyr og fugle
  • Pasning af og formidling om dyr i zoologiske anlæg
  • Pasning af forsøgsdyr og forsøgsdyrsteknik
  • Pasning, håndtering og træning af heste
  • Kundevejledning og rådgivning ved hold og salg af dyr
  • Klinisk undersøgelse og behandling af dyr
  • Fodring og pasning af akvakulturer til produktion

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Pasning af dyr omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Pasning af dyr er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Dyrevelfærd
Adfærdsbiologi
Særlige dyregrupper
Akvarie og terrarieteknik
Berigelse og aktivering af dyr
Hold af akvarie- og terrariedyr
Laboratorieundersøgelser
Kendskab til udførelse af dyreforsøg
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information