Kursus

Kendskab til udførelse af dyreforsøg

Du lærer at udføre dyreforsøg og får kendskab til hold og avl af forsøgsdyr, herunder til dyrenes biologi og sundhed.

Fakta

Navn:
Kendskab til udførelse af dyreforsøg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
12581-

Du lærer at håndtere dyrene på forsvarlig vis og får bl.a. også indblik i lovgivning ag krav, der skal overholdes, når man arbejder med forsøgsdyr.

Kendskab til udførelse af dyreforsøg er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med forsøgsdyr.

Mål

Målet er, at du:

  • kan redegøre for dansk lovgivning samt etiske og dyrevelfærdsrelaterede aspekter ved hold og brug af forsøgsdyr
  • kan håndtere udvalgte forsøgsdyr på en forsvarlig måde
  • får kendskab til hold og avl af forsøgsdyr
  • kan udføre dyreforsøg på udvalgte forsøgsdyr, herunder anvende relevante injektionsteknikker
  • får kendskab til udvalgte forsøgsdyrs biologi og sundhed
  • får kendskab til smerte- og stressrelateret adfærd samt bedøvelse og smertebehandling

Du får desuden kendskab til kvalifikationskrav i Fødevareministeriets bekendtgørelse om dyreforsøg, herunder krav om, at man skal arbejde under tilsyn, indtil man har vist, at man har de nødvendige kompetencer.

Varighed

5,0 dage.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.