Kursus

Dyrevelfærd

Faget giver forudsætninger for at arbejde med pasning af dyr i henhold til dyreværnsloven og de tilhørende bekendtgørelser vedrørende dyrevelfærd.

Fakta

Navn:
Dyrevelfærd
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3041-

Dyrevelfærd er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller ønsker at arbejde med pasning af dyr i internater, dyrehandler, dyreparker og lignende steder.

Mål

Du får kendskab til dyreværnsloven og de tilhørende bekendtgørelser vedrørende dyrevelfærd.

Du lærer at lave en dyrevelfærdsvurdering af en dyrebesætning, ligesom du får kendskab til dyrevelfærd, herunder dyrs adfærd, fysiologiske og sundhedsmæssige behov, og brugen af disse ved vurdering af dyrs velfærd.

Endelig får du kendskab til dyrs følsomhed over for miljøpåvirkninger og stress.

Varighed

Faget varer 5 dage.

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser