Kursus

Særlige dyregrupper

Faget giver dig viden om lovgivning på området og forudsætninger for at passe dyr i dyrehandler og zoohaver. Du får fx kendskab til emner som sundhed og sygdom, foderbehov og indretning af anlæg til udvalgte dyr.

Fakta

Navn:
Særlige dyregrupper
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
9802-

Særlige dyregrupper er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig især til dig, der arbejder med pasning og udstilling af dyr i dyrehandler og zoohaver.

Mål

Målet er, at du kan udføre alle praktiske opgaver vedrørende særlige dyregrupper på en miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

Du får kendskab til:

  • Relevant lovgivning på området
  • Udvalgte dyregruppers biologi og adfærd
  • Sygdom og sundhed hos udvalgte dyregrupper
  • Hold og eventuelt udstilling af udvalgte dyr
  • Udvalgte dyrs foderbehov
  • Indretning af bygninger og anlæg til udvalgte dyr, herunder tekniske installationer, klima, akustik og sikkerhed

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.