Kursus

Vandkvalitet hos vandlevende dyr

På kurset arbejdes der med vandkvalitet i dyrehold, sammenhængen mellem vandkvalitet og dyrets generelle velfærd. Der arbejdes med diverse dyregruppers forskelligartede kvalitet af det vand de lever i.

Fakta

Navn:
Vandkvalitet hos vandlevende dyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48683-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr samt beskæftigede inden for zoobranchen og forsøgsdyrehold.

Mål

Deltageren kan i forbindelse med pasning af vandlevende dyr i dyrehandler, zoologiske anlæg og forsøgsdyrsstalde anvende viden om forskellige parametre ved måling af vandkvalitet i forskellige dyrehold.Deltageren kan i den daglige pasning af dyr anvende kendskab til sammenhængen mellem vandkvalitet og dyrenes generelle velfærd.Deltageren kan på baggrund af viden om forskellige parametre i forbindelse med vandkvalitet vurdere, hvornår diverse grænseværdier er overskredet samt definere og sætte grænseværdier.

Varighed

1,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.