Kursus

Hestens bevægeapparat og træning

Motionering og træning af såvel unge som ældre hest. Hestens velfærd og anatomiske og fysiologiske opbygning og behov. Vurdering af sygdomme eller skader i hestens bevægeapparat.

Fakta

Navn:
Hestens bevægeapparat og træning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
46655-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for erhvervsmæssig hold og pasning af heste.

Mål

Deltageren kan forestå motionering og træning af såvel unge som ældre heste i en erhvervsmæssig sammenhæng på baggrund af viden om hestens velfærd og anatomiske og fysiologiske opbygning og behov.Deltageren kan vurdere om hesten er påvirket af sygdomme eller skader i bevægeapparatet på baggrund af viden om hestens naturlige bevægelighed i kroppen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser