Kursus

Adfærdsbiologi

Kurset giver forudsætninger for at arbejde med observationer af dyrs adfærd og anvende denne viden ved pasning og pleje af dyr i fangenskab.

Fakta

Navn:
Adfærdsbiologi
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
3042-

Adfærdsbiologi er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller ønsker at arbejde med pasning af dyr i fangenskab.

Mål

Du får kendskab til dyrs adfærd, herunder adfærdsbiologiens grundbegreber.

Du får også kendskab til socialorganisation, territorial adfærd, aggressiv adfærd, forplantningsadfærd og adfærd ved yngelpleje.

Du lærer at anvende grundlæggende simple adfærdsbiologiske arbejdsmetoder som etogram og aktivitetsobservation.

Endelig lærer du at anvende kendskabet til dyrs adfærd ved pasning og pleje af dyr i fangenskab.

Varighed

Faget varer 5 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser