Kursus

Hestens fordøjelse og fodring

Huldvurdering og vægtbedømmelse af heste. Bestemmelse af energi- og næringsstofbehov og valg af fodermidler. Vurdering af foderplaner for heste.

Fakta

Navn:
Hestens fordøjelse og fodring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
46599-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for erhvervsmæssig hold og pasning af heste.

Mål

Deltageren kan foretage huldvurdering og vægtbedømmelse af en given hest i erhvervsmæssig sammenhæng.Deltageren kan bestemme en given hests energi - og næringsstofbehov ud fra normværdier. Deltageren kan vælge optimale fodermidler til hesten på baggrund af viden om hestens fordøjelsessystem og fodermidlernes egenskaber og indhold.Deltageren kan vurdere en foderplan for en given hest.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser