Kursus

Brug af UV-lys ved dyrehold

På kurset arbejdes der med brug af UV-lys i dyrehold, sammenhængen mellem forskellige mangelsygdomme og UV-lys. Der arbejdes med forskellige dyregruppers behov for UV-lys.

Fakta

Navn:
Brug af UV-lys ved dyrehold
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48680-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr, samt beskæftigede inden for zoobranchen og forsøgsdyrehold.

Mål

Deltageren kan i forbindelse med pasning af dyr i dyrehandler, zoologiske anlæg og forsøgsdyrstalde anvende viden om værdien af brug af UV-lys i forskellige dyrehold.Deltageren kan i den daglige pasning af dyr anvende viden om sammenhængen mellem optagelse af UV-lys, dyrets fysiologiske behov og eventuelle mangelsygdomme, herunder vitaminoptag.Deltageren kan på baggrund af viden om forskellige typer UV-lys vurdere hvilken type og mængde lys, der skal bruges i forbindelse med forskellige dyrehold.Deltageren kan måle og vurdere korrekte værdier af forskellige UV-lamper.

Varighed

1,0 dag

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.