kursus i Instruktion og adm. funktioner i træning og sport
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Instruktion og adm. funktioner i træning og sport

Kurserne giver idrætsfaglig viden, som du kan bruge i dit arbejde som instruktør, træner og coach i sportsklubben eller på fitnesscenteret. Du lærer også at håndtere administrative opgaver.

Fakta

Navn:
Instruktion og administrative funktioner i træning og sport
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253

Fx lærer du at booke baner og planlægge sportsarrangementer, stævner og events. Du får pædagogiske redskaber til at coache klubbens medlemmer, fra børn til ældre mennesker. Bl.a. kan du beskæftige dig med emner som kost, motivation og samarbejde med fysioterapeuter, kiropraktorer mv.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i fitness- og sportsbranchen, fx fitnessinstruktører og trænere i idrætsklubber.

Se alle AMU-kurser inden for området Instruktion og adm. funktioner i træning og sport på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Instruktion og administrative funktioner i træning og sport omfatter kurser inden for emnerne:

  • Medlemsadministration i sportsvirksomheder
  • Træning og coaching i idrætsklubber, fitnesscentre m.fl.
  • Udvikling og gennemførelse af sportsarrangementer og -events

Kurserne udbydes af erhvervsskoler og tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Instruktion og administrative funktioner i træning og sport omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Instruktion og administrative funktioner i træning og sport er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Produktinformation og vejledning i detailhandlen
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Facilitering af udviklingen af en eventidé
Økonomisk risikovurdering af events
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Reklamationshåndtering
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Personligt salg - kundens behov og løsninger
Administrative opgaver i salgsarbejdet
Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Hygiejne i kunde- og gæstebetjening
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information