Kursus

Salgsmanagement i fitness- og idrætsbranchen

Efter kurset forstår du, hvordan man igennem strategisk planlægning kan koordinere tiltag og aktiviteter i fitnesscenteret eller idrætsklubben på en måde, så virksomheden opnår varige konkurrencefordele, som sikrer realisering af de opstillede økonomiske mål. Du kan arbejde målrettet med markedsføringskampagner mod specifikke målgrupper med henblik på at øge kendskabet til virksomhedens koncepter og ydelser samt virksomhedens image.

Fakta

Navn:
Salgsmanagement i fitness- og idrætsbranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253
Fagkode:
20909-

-

Målgruppe

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte ledere i fitness- og idrætsbranchen, der arbejder med salgsmanagement.

Mål

Deltageren kan definere virksomhedens vision, mission og værdier og på baggrund heraf opstille relevante strategiske og taktiske salgsmål for forretninger i fitness- og idrætsbranchen. Deltageren kan udarbejde en konkurrentanalyse og herudfra opstille operationelle mål og iværksætte aktiviteter, som er økonomisk rentable for virksomheden. Deltageren får kendskab til grundlæggende værktøjer indenfor salgsstrategi og kan udarbejde kampagner, der kan forbedre virksomhedens image og øge kendskabet til virksomheden.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.