Kursus

Målrettet kredsløbstræning

Efter uddannelsen har deltageren kendskab til teorien bag effektiv kredsløbstræning og bliver i stand til at lægge detaljerede kredsløbstræningsprogrammer indenfor cykling og løb til fitnessudøvere med forskelligt behov.

Fakta

Navn:
Målrettet kredsløbstræning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253
Fagkode:
40979-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i fitness- og sportsbranchen, eksempelvis fitnessinstruktører, der arbejder med målrettet kredsløbstræning.

Mål

Deltageren kan planlægge samt optimere træning til forbedring af kondition og udholdenhed for forskellige målgrupper med udgangspunkt i viden om kredsløbstræning.Deltageren kender til fordele og ulemper ved forskellige kredsløbstræningsformer, fx løb og cykling/spinning og kan derved give kompetent rådgivning i valg af kredsløbstræning.Endvidere kan deltageren vurdere, hvorvidt træningen har effekt på udøveren ud fra viden om brugen af evalueringsværktøjer, herunder fysiologiske tests.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser