Kursus

Tilrettelæggelse af funktionel træning

Efter uddannelsen har deltageren kendskab til hvad begrebet funktionel træning dækker over og kan gennemføre og planlægge funktionel træning for forskellige medlemsmålgrupper, fx seniorer, overvægtige og sportsudøvere.

Fakta

Navn:
Tilrettelæggelse af funktionel træning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253
Fagkode:
40984-

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i fitness- og sportsbranchen, eksempelvis fitnessinstruktører, der arbejder med tilrettelæggelse af funktionel træning.

Mål

Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre funktionel træning.Deltageren kan anvende viden om funktionel træning, herunder vigtigheden af koordinering og samspil mellem muskelgrupper samt betydningen af træningsspecificitet i relation til formålet med den funktionelle træning.Deltageren kan vejlede i funktionel træning og hvilke træningsformer, der er mest hensigtsmæssige at benytte i forskellige sammenhænge, fx i forbindelse med daglige gøremål og forskellige idrætsgrene.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser