Kursus

Træning og ernæring til udholdenhedsatleter

Efter kurset kan du planlægge, periodisere og optimere træningsprogrammer, samt rådgive om kost og ernæring til præstationsoptimering mhp. kundens deltagelse i udholdenhedskonkurrencer som marathon, triathlon, ultraløb og adventure races.

Fakta

Navn:
Træning og ernæring til udholdenhedsatleter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253
Fagkode:
48324-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i fitness- og sportsbranchen, eksempelvis personlige trænere, der arbejder med program- og kostplanlægning. Det anbefales, at deltageren har gennemført "Kostens rolle i forbindelse med træning" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan planlægge, periodisere og optimere træningsprogrammer, samt rådgive om kost og ernæring, med henblik på kundens deltagelse i udholdenhedskonkurrencer, fx marathon, triathlon, ultraløb og adventure races.Deltageren får værktøjer til at tilrettelægge et udholdenhedstræningsforløb, og forbedre udholdenhed og performance for individuelle udholdenhedsatleter, fx løbere eller triatleter. Deltageren kan tilrettelægge hele træningsforløbet og medtage de træningsmæssige faktorer, der spiller ind for programlægningen.Deltageren kan formidle og anvende dokumenteret viden om hvordan kosten påvirker kroppen i forbindelse med udholdenhedstræning, og hvilke barrierer og udfordringer, der er ved fx løb. Deltageren kan rådgive om kostanbefalinger og præstationsoptimering gennem hele træningsforløbet, og særligt om kostens rolle ifm. præstationsevnen på selve konkurrence-/løbsdagen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.