Kursus

Idrætspsykologi til personlig træning

Efter kurset kan du, som coach, arbejde med mentale- og kommunikative værktøjer; visualisering, koncentration, selvtillid mhp. at styrke motivationen i et træningsforløb. Du får også redskaber til at atleten kan håndtere det pres, der ligger på atleten og dens pårørende umiddelbart op til konkurrencen.

Fakta

Navn:
Idrætspsykologi til personlig træning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253
Fagkode:
48322-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i fitness- og sportsbranchen, eksempelvis personlige trænere, der arbejder med programlægning og coaching.

Mål

Deltageren kan anvende udvalgte elementer fra idrætspsykologi som kommunikationsredskab i sin vejledning og træning af atleter. Deltageren kan bruge værktøjer til at sætte sig ind i atletens perspektiv og støtte kunden i dennes udfordringer/barrierer og muligheder undervejs i det målrettede træningsforløb op mod større konkurrencer og/eller personlige mål.Deltageren får forståelse for forskellige teoretiske begreber og værktøjer inden for idrætspsykologien, og deltageren kan anvende dem i praksis i et samarbejde med atleter i et konkurrencepræget miljø.Deltageren kan støtte sin atlet på flere niveauer, således at det mentale hænger sammen med den fysiske formåen og de kognitive værktøjer fremmer atletens performance på selve konkurrencedagen.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.