Kursus

Træning og ernæring til fitnesskonkurrenceatleter

Efter kurset kan du planlægge, periodisere og optimere træningsprogrammer, samt rådgive fitnessatleter om kost og ernæring med fokus på hypertrofi mhp. deltagelse i fitnesskonkurrence, fx bodyfitness og bikini fitness.

Fakta

Navn:
Træning og ernæring til fitnesskonkurrenceatleter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2253
Fagkode:
48323-

-

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i fitness- og sportsbranchen, eksempelvis personlige trænere, der arbejder med program- og kostplanlægning. Det anbefales, at deltageren har gennemført "Kostens rolle i forbindelse med træning" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan planlægge, periodisere og optimere træningsprogrammer, samt rådgive om kost og ernæring, med henblik på kundens deltagelse i fitnesskonkurrencer.Deltageren får værktøjer til at tilrettelægge hypertrofi-træning, og forbedre styrke og æstetik for individuelle fitnessatleter. Deltageren er i stand til at tilrettelægge hele træningsforløbet fra den muskelopbyggende fase til atleten stiller op til en konkurrence.Deltageren kan formidle og anvende dokumenteret viden om kostens påvirkning på kroppen i forbindelse med træning op til fitnesskonkurrencer. Deltageren kan rådgive om anbefalinger i ernærings- og præstationsoptimering gennem hele forløbet fra den muskelopbyggende fase til konkurrencedagen.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.