Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Med udkig til Luxemburg
På et kort over Europa fylder Luxemburg kun meget lidt og vejledningsfaglige rejser har ofte haft helt andre lande som mål. Befolkningstallet er halvdelen af Københavns, nemlig ca. 500.000, og man kan snildt tage en behagelig togtur fra den ene ende af Luxemburg til den anden i løbet af en formiddag.
2010
Fra barn til voksen på en sommer
Hvordan er overgangen fra folkeskole til gymnasium?
2010
Uddannelse for alle kræver kulturændring
95 procent af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse og mindst 50 procent en videregående uddannelse. Siden et bredt flertal i Folketinget i 2006 opstillede disse mål, har store dele af uddannelses Danmark været engageret i at realisere dem. Det gælder ikke mindst vejlederne, der til daglig arbejder med de unge og især de mindst uddannelsesparate unge. Artiklen er skrevet i 2010 (red.).
2010
Vocational Hope: A Key Factor in Drop-Out Prevention
Young people with positive expectations for their education, jobs and future are more likely to complete their education than young people who do not have those expectations.
2010
Ny start - nye relationer
Overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse kan være stor. Læs her om Kristoffer Bergs erfaringer. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009
Vejledning mellem tillid og kontrol
I lyset af Ungepakke 2 og kravet om vejledernes vurdering af unges uddannelsesparathed kan det være på sin plads at kaste et blik på vejledningsetikken. Hvilke etiske udfordringer giver det, når vejlederen gøres til myndighed? Artiklen er skrevet i 2010 (red.).
2010
Uddannelsesparathed som kompetenceideal
Klaus Majgaard ser på, hvad uddannelsesparathed er, hvad den vil betyde for skolerne og hvad, det vil kræve af vejledningen. Artiklen er skrevet i 2010 (red.)
2010
Uddannelsesparat - sammen med andre
Hvad er uddannelsesparathed og hvordan kan man arbejde med uddannelsesparathed i grupper?. Artiklen er skrevet i 2010 (red.).
2010
Forældresamarbejde - et værktøj til fastholdelse af tosprogede elever i ungdomsuddannelserne
Samarbejdet med forældre til tosprogede elever kræver på en række områder en anden tilgang end den, lærere og vejledere bruger over for elever med dansk baggrund. Artiklen er skrevet i 2011 (red.).
2010
Et udgangspunkt for det reflekterede medievalg
De medier, der bliver brugt i vejledningen har forskellige særkender, styrker og svagheder. Lene Fogh Christiansen ser i det følgende på, hvordan man foretager et medievalg i den enkelte vejledning. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).
2009

VidensCenter for Vejledning