Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Vejledning af værnepligtige i forsvaret
Ordningen giver værnepligtige mulighed for at få vejledning om valg af uddannelse og erhverv ved overgangen til civilt erhverv.
Studievejledning ved professionshøjskoler og erhvervsakademier
For at fastholde studerende i uddannelse skal skolen i samarbejde med Studievalg Danmark yde bistand til de studerende, der har behov for det.
Vejledning af stampersonel i forsvaret
Vejledning af stampersonel i forsvaret under Civiluddannelsesordningen.
Vejledning ved produktionsskoler
Uddannelses- og erhvervsvejledning af elever ved produktionsskoler. Forud for optagelse på en produktionsskole skal den unge ansøge om optagelse.
Vejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU)
Individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere og selvstuderende ved de forberedende voksenuddannelser.
Vejledning ved folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler
Vejledning om valg af uddannelse og erhverv for elever på folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler.
Fastholdelse ved de gymnasiale uddannelser
Fastholdelse af elever, som er i gang med en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx og hf).
Vejledning ved daghøjskoler
Daghøjskolerne er mere eller mindre bygget op om vejledning, der indgår som en integeret del af skolens undervisning og læringsaktiviteter.
Vejledning ved frie grundskoler
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til elever i frie grundskoler.
Fastholdelse ved erhvervsuddannelserne
For at fastholde elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen vejledning og stiller kontaktpersoner til rådighed for eleverne. Arbejdet foregår i samarbejde med kommunalbestyrelsen.

VidensCenter for Vejledning