Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Nordisk Forbund for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, NFSY
Det nordiske forbund er en sammenslutning af nordiske vejlederforeninger.
EUK – Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne
EUK blev etableret pr. 1. januar 2020 og bygger på det tidligere UU Danmarks sekretariat og netværk.
Transporttidens betydning for krydssøgning fra hhx og htx til stx og hf
Danske Erhvervsskoler- og gymnasier (DEG) har udgivet en ny analyse om, hvordan den gymnasiale uddannelsesvalg er påvirket af transporttiden til de enkelte typer af gymnasier.
Karrierelæring i gymnasiet
Et forsknings- og udviklingsprojekt understøttet af internt ledede forskningscirkler.
VidensCenter for Vejledning - nyhedsbrev
VidensCenter for Vejlednings nyhedsbrev henvender sig til alle, der har uddannelses- og karrierevejledning som profession.
Giver din vejledning mening?
Forskningsprojekt om eksistentiel vejledning tilrettelagt som gruppevejledning.
Enhver kan da tale i telefon. Telefonvejledningens udfordringer.
Hvilke kompetencer stiller telefonvejledning krav om - og hvilke udfordringer giver denne vejledningsform vejlederne?
2019
Værdifuld voksenvejledning
Hvorfor oplever mange voksne sig presset ud af arbejdsmarkedet, og hvordan kan vejledere i jobcentre bidrage til at hjælpe dem tilbage?
2019
FGU og uddannelsesplanen i ungeindsatsen
På UCL har en forskningscirkel siden januar arbejdet med, hvordan uddannelses- og forløbsplaner kan leve op til den grundlæggende tænkning bag FGU. Læs mere om forskningscirklens arbejde.
Karrierekompetencer i gymnasiet
Hvilke parametre har betydning, når gymnasieelever skal vælge videregående uddannelse og karriere? Og hvordan kan vejledere hos Studievalg Danmark bruge den viden til at styrke unges evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet? Masterprojekt fra januar 2018.

VidensCenter for Vejledning