Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Drømmen om lige adgang til vejledning
EU-projekt om vejledning i kollektive sammenhænge.
Studievalgsportfolien kræver tværprofessionelt samarbejde
Hvordan kan Studievalgsportfolien understøtte de unges karrierelæring og skabe sammenhæng mellem deres karrierelæringsarenaer?
Karrierevejledning på et usikkert og uforudsigeligt arbejdsmarked
Hvilken betydning har globaliseringen og den teknologiske udvikling for voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvilke konsekvenser kan det have for vejledningens tilrettelæggelse?
Ressourcefokuseret vejledning
Studie- og trivselsvejledningen på SDU arbejder ud fra en ressourcefokuseret vejledningstilgang, som støtter de studerende i at tro på egen mestring.
2017
Holdvejledning som fastholdelsestiltag
Hvordan kan holdvejledning bidrage til at nystartede studerende bevarer nysgerrighed og studiegejst og ser sig selv som studerende? Afgangsprojekt fra professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration 2017.
2018
Udvikling af karrierekompetencer som en integreret del af et videregående studieforløb
Hvad sker der, når karriereplanlægning og -læring gøres til en integreret del af hverdagen på universitetet?
Samspillet mellem udskolingens kollektive vejledning og den digitale vejledning
Hvordan kan mødet med unge i den digitale vejledning ske som en naturlig forlængelse af den kollektive vejledning i udskolingen? DUEK-projekt fra 2017.
Hands-on og godt samarbejde giver liv og engagement til karrierelæringen
Hands-on og tid til samarbejde, koordinering og refleksion er væsentlige ingredienser, når karrierelæringen skal integreres i grundskolen. Det oplever Marie Anker Jackson, vejleder og koordinator fra UU Bornholm.
2017
WATCH som værktøj til livsvejledning
På Vrå højskole arbejder vi aktivt med livsvejledning. Intentionen er at gøre vejledningen til en integreret del af højskolehverdagen og at styrke de unges selvtillid og evne til at tage ansvar for deres liv. Det fortæller Pia Schnor, forstander på Vrå højskole.
2017
Artikler til inspiration
Her finder du en række artikler om tilrettelæggelsen og udførelsen af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

VidensCenter for Vejledning