Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Kollektiv og vedkommende vejledning
Karen Lintner fra Studievalg Østjylland er optaget af at praktisere kollektiv og vedkommende vejledning, der understøtter den enkelte gymnasieelevs valgproces.
Brobygning - samarbejde, pædagogik, vejledning - et stedsegrønt tema
Brobygning som vejledningsfagligt begreb har små 15 år på bagen. I midten af 90-erne etableredes hovedlinjerne i de brobygningsordninger, vi kender i dag. Artiklen er en kommentar til brobygningens status og brobygningsinitiativer i tidsperspektivet 1997 – 2009. Hovedformålet med brobygning var dengang som nu at skabe relevante afprøvningsmuligheder for unge i overgangene mellem uddannelsessystemets niveauer, således at unge på bedst muligt grundlag kunne tage stilling til valgmulighederne blandt ungdomsuddannelserne.
2009
Hvem holder fast i en flygtig verden?
På Efterslægten, HF-Centret i Storkøbenhavn arbejder vi med at fastholde elever ved at tilrettelægge undervisningen efter elevernes behov og interesser. Samtidig stiller vi klare krav til eleverne. Men hvor er balancen mellem tilpasning, frihed og ansvar, og hvordan påvirker det fastholdelsesprocessen?
2009
Forventningsafklaring fremmer fastholdelse
Det er vigtigt, at vi er tydelige omkring, hvilke krav der stilles til optagelse og gennemførelse af videregående uddannelser, og hvad de studerende kan forvente under uddannelsen. Artiklen er fra 2009.
2009
Vejledning ved almen voksenuddannelse (AVU)
Uddannelses- og erhvervsvejledning af kursister og selvstuderende ved AVU på voksenuddannelsescentre (VUC).
UU Danmark
UU Danmark har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
Dialogredskab til arbejdet med UPV
At blive parat til uddannelse er en proces, hvor den unge skal tage medansvar. Dialog og samarbejde er vigtige faktorer. Artiklen er fra 2013.
2013
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Foreningens medlemmer er overvejende vejledere på gymnasier og erhvervsskoler, på VUC, i Kriminalforsorgen og i Forsvaret.
Model for 'one-shot' gruppevejledning i Studievalg Østjylland
Læs om Studievalg Østjyllands erfaringer med at bruge gruppevejledning i vejledningsindsatsen på ungdomsuddannelserne. Og udvikling af en tilgang, der passer til denne målgruppe. Artiklen er skrevet i 2012 (red.)
2012
International Centre for Career Development and Public Policy, ICCDPP
International forening til støtte og fremme af international vidensdeling om bl.a. best practice med henblik på at forbedre vejledningspolitik, vejledningssystemer og vejledningstilbud.

VidensCenter for Vejledning