Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Nyt forsøg på FGU: Standardiseret kognitivt forløb skal hjælpe eleverne i hverdagen
Hvordan kan man styrke FGU-elever, så de i højere grad opbygger modstandskraft i forhold til at planlægge og overskue hverdagslivet? Dette er forsøgt hos FGU Midt- og Østsjælland, hvor man har afprøvet et kognitivt gruppeforløb udviklet af professor i psykologi, Susan Young.
Social kontrol af minoritetskvinder
En undersøgelse fra 2020 peger på, at flertallet af jobcentermedarbejderne i Københavns Kommune oplever, at traditionelle kønsmønstre og social kontrol kan være en barriere i beskæftigelsesindsatsen for minoritetskvinder.
Unge på erhvervsuddannelserne har højere trivsel og er mere motiverede
Undersøgelse fra EVA viser: Få unge vælger en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Men unge, der gør, trives i højere grad med deres uddannelse, end deres kammerater i gymnasiet. Samtidig er de mere motiverede for uddannelsen og har følt mindre pres i 9. klasse.
Unge med minoritetsbaggrund er målrettede i deres valg af uddannelse
Selvom de på mange måder har dårligere forudsætninger for at klare sig i uddannelsessystemet, er unge med minoritetsbaggrund generelt mere målrettede end majoritetsdanske unge. Det viser VIVEs kortlægning af danske unges forventninger til uddannelse.
Attraktive uddannelsesmiljøer – set med de unges øjne
Hvad betyder socialitet og de unges opfattelses af warmness og coolness for deres valg af uddannelse? Artiklen giver indsigt i, hvad der for de unge opleves som et attraktivt uddannelsesmiljø - men også hvad uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på i forhold til deres arbejde med uddannelseskulturen.
Nordisk Forbund for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, NFSY
Det nordiske forbund er en sammenslutning af nordiske vejlederforeninger.
EUK – Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne
EUK blev etableret pr. 1. januar 2020 og bygger på det tidligere UU Danmarks sekretariat og netværk.
Transporttidens betydning for krydssøgning fra hhx og htx til stx og hf
Danske Erhvervsskoler- og gymnasier (DEG) har udgivet en ny analyse om, hvordan den gymnasiale uddannelsesvalg er påvirket af transporttiden til de enkelte typer af gymnasier.
Karrierelæring i gymnasiet
Et forsknings- og udviklingsprojekt understøttet af internt ledede forskningscirkler.
Videnscenter for Vejledning - nyhedsbrev
Videnscenter for Vejlednings nyhedsbrev henvender sig til alle, der har uddannelses- og karrierevejledning som profession.

VidensCenter for Vejledning