Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Karrierelæring i gymnasiet
Et forsknings- og udviklingsprojekt understøttet af internt ledede forskningscirkler.
VidensCenter for Vejledning - nyhedsbrev
VidensCenter for Vejlednings nyhedsbrev henvender sig til alle, der har uddannelses- og karrierevejledning som profession.
Giver din vejledning mening?
Forskningsprojekt om eksistentiel vejledning tilrettelagt som gruppevejledning.
Enhver kan da tale i telefon. Telefonvejledningens udfordringer.
Hvilke kompetencer stiller telefonvejledning krav om - og hvilke udfordringer giver denne vejledningsform vejlederne?
2019
Værdifuld voksenvejledning
Hvorfor oplever mange voksne sig presset ud af arbejdsmarkedet, og hvordan kan vejledere i jobcentre bidrage til at hjælpe dem tilbage?
2019
FGU og uddannelsesplanen i ungeindsatsen
På UCL har en forskningscirkel siden januar arbejdet med, hvordan uddannelses- og forløbsplaner kan leve op til den grundlæggende tænkning bag FGU. Læs mere om forskningscirklens arbejde.
Karrierekompetencer i gymnasiet
Hvilke parametre har betydning, når gymnasieelever skal vælge videregående uddannelse og karriere? Og hvordan kan vejledere hos Studievalg Danmark bruge den viden til at styrke unges evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet? Masterprojekt fra januar 2018.
Unge er alles ansvar
Hvordan får vi flere unge til at holde fast i deres læreplads? Diplomprojekt om årsager til ophævelse af uddannelsesaftaler og anvisning af mulige veje, der kan hjælpe de unge, når de oplever modstand.
2018
Drømmen om lige adgang til vejledning
EU-projekt om vejledning i kollektive sammenhænge.
Studievalgsportfolien kræver tværprofessionelt samarbejde
Hvordan kan Studievalgsportfolien understøtte de unges karrierelæring og skabe sammenhæng mellem deres karrierelæringsarenaer?

VidensCenter for Vejledning