Videnscenter artikel

Unge på erhvervsuddannelserne har højere trivsel og er mere motiverede

Undersøgelse fra EVA viser: Få unge vælger en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Men unge, der gør, trives i højere grad med deres uddannelse, end deres kammerater i gymnasiet. Samtidig er de mere motiverede for uddannelsen og har følt mindre pres i 9. klasse.

Reusltaterne stammer fra EVA´s undesøgelse, der har fulgt omkring 5.000 unge, fra de gik i 8. klasse til de er startet på en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser bl.a. at der i 2021 var ca. 70 % af de unge, der ville på gymnasiet, mens det kun var ca. 20 %, der ville på en erhvervsuddannelse. Men de unge, som rent faktisk finder vej ind på en erhvervsuddannelse, har det i mange henseender bedre på deres ungdomsuddannelse end unge i gymnasiet.

Undersøgelsen viser, at eleverne på en erhvervsuddannelse:

  • Er mere motiverede for at gå på deres uddannelse.
  • Føler sig mere sikre på, at deres uddannelse er den rigtige for dem.
  • Trives i højere grad med det, de laver.
  • Føler mindre pres over deres uddannelsesvalg.

Her kan du læse mere om undersøgelsen.