Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Enhver kan da tale i telefon. Telefonvejledningens udfordringer.
Hvilke kompetencer stiller telefonvejledning krav om - og hvilke udfordringer giver denne vejledningsform vejlederne?
2019
Værdifuld voksenvejledning
Hvorfor oplever mange voksne sig presset ud af arbejdsmarkedet, og hvordan kan vejledere i jobcentre bidrage til at hjælpe dem tilbage?
2019
FGU og uddannelsesplanen i ungeindsatsen
På UCL har en forskningscirkel siden januar arbejdet med, hvordan uddannelses- og forløbsplaner kan leve op til den grundlæggende tænkning bag FGU. Læs mere om forskningscirklens arbejde.
Karrierekompetencer i gymnasiet
Hvilke parametre har betydning, når gymnasieelever skal vælge videregående uddannelse og karriere? Og hvordan kan vejledere hos Studievalg Danmark bruge den viden til at styrke unges evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet? Masterprojekt fra januar 2018.
Unge er alles ansvar
Hvordan får vi flere unge til at holde fast i deres læreplads? Diplomprojekt om årsager til ophævelse af uddannelsesaftaler og anvisning af mulige veje, der kan hjælpe de unge, når de oplever modstand.
2018
Drømmen om lige adgang til vejledning
EU-projekt om vejledning i kollektive sammenhænge.
Studievalgsportfolien kræver tværprofessionelt samarbejde
Hvordan kan Studievalgsportfolien understøtte de unges karrierelæring og skabe sammenhæng mellem deres karrierelæringsarenaer?
Karrierevejledning på et usikkert og uforudsigeligt arbejdsmarked
Hvilken betydning har globaliseringen og den teknologiske udvikling for voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvilke konsekvenser kan det have for vejledningens tilrettelæggelse?
Ressourcefokuseret vejledning
Studie- og trivselsvejledningen på SDU arbejder ud fra en ressourcefokuseret vejledningstilgang, som støtter de studerende i at tro på egen mestring.
2017
Holdvejledning som fastholdelsestiltag
Hvordan kan holdvejledning bidrage til at nystartede studerende bevarer nysgerrighed og studiegejst og ser sig selv som studerende? Afgangsprojekt fra professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration 2017.
2018

VidensCenter for Vejledning