Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Hvad er meningen med vejledning? Vejlederkonference Københavns Professionshøjskole 30. april
Nye konstellationer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen stiller krav til både erfarne og nye vejledere – hvad er meningen med vejledning?
5. december 2019
UU Danmark bliver ny enhed i KL
1. januar 2020 etablerer Kommunernes Landsforening (KL) ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’ (EUK), som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning.
25. november 2019
Maximizing Potential Of Career Guidance, IAEVG-konference 20.-22. oktober 2020 i Riga Letland
Den internationale vejlederorganisation IAEVG inviterer til konference i 2020 om karrierevejledningens potentiale på individuelt - og samfundsmæssigt niveau.
22. november 2019
Fra Unge på kanten til Unge med kant
UU DANMARK har sammen med en række samarbejdspartnere iværksat et 2 årigt program, der skal bringe unge på kanten af samfundet tættere på uddannelse og selvforsørgelse.
14. november 2019
Flere faglærte læser videre
Flere nyuddannede faglærte går i gang med en videregående uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet i samarbejde med Dansk Metal
6. august 2019
At vælge uddannelse kræver grundig forberedelse
Tema hvor uddannelsessøgende og færdiguddannede via video og voxpop deler deres erfaringer med at vælge videregående uddannelse.
30. juni 2019
Forbedring af ansattes grundlæggende kompetencer i dansk, regning og IT
Hvordan kan kommuner og arbejdspladser forbedre de ansattes grundlæggende kompetencer i dansk, regning og IT?
30. juni 2019
Konference: Grænseløs læring – livslang læring i et arbejdsmarkedsperspektiv, København 8. oktober 2019
Konferencen afholdes i DGI-byen i København, tirsdag den 8. oktober 2019. Programmet udsendes i august, hvor der også åbnes for tilmelding.
28. juni 2019
KVUC skal støtte ordblinde på videregående uddannelser i København
Fra august 2019 skal KVUC yde støtte til studerende med læse- og skrivevanskeligheder på alle de videregående uddannelser i hovedstaden.
28. juni 2019
Hvorfor holder stadig flere studenter pause efter gymnasiet?
Siden 2012 er antallet af studenter, der efter tre måneder er i gang med en ny uddannelse, næsten halveret. Flere faktorer spiller ind.
20. juni 2019