Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Webinar: Unges søgen efter attraktive uddannelsesmiljøer, 3. juni 2021
I foråret 2021 afholder Børne- og Undervisningsministeriet nogle webinarer med fokus på, hvordan lærere og vejledere kan støtte unge i deres uddannelsesvalg.
21. april 2021
Webinar: Forældre som ressourcer i overgang til ungdomsuddannelser, 11. maj 2021
I foråret 2021 afholder Børne- og Undervisningsministeriet nogle webinarer med fokus på, hvordan lærere og vejledere kan støtte unge i deres uddannelsesvalg.
21. april 2021
Narrative samtaler - Inspiration, udvikling og kvalificering, kursus d. 8. og 9. november i Odense
På kurset vil du arbejde med forskellige metoder og redskaber inden for den narrative tilgang. Fokus er på praksis, hvor du gennem eksempler vil træne teknikkerne og reflektere over deres relevans for dit arbejde med de unge.
14. april 2021
Webinar 21. april: Hvad er vejen til balance i uddannelsesdanmark?
DEA inviterer til debat om regionalisering af videregående uddannelse, set fra både et kommunalt og et landspolitisk perspektiv.
14. april 2021
Teenagecoaching, kursus 1. og 2. september 2021 i Middelfart
Kurset giver en grundlæggende introduktion til coachingmetoder og -redskaber, så du kan hjælpe unge med at skabe positive forandringer i deres liv.
28. februar 2018
Ny temaside til dig, der arbejder med at få udsatte unge i job eller uddannelse
På en ny temaside fra Cabi kan du få gode råd og blive inspireret til en helhedsorienteret indsats over for de psykisk sårbare unge, der har brug for mere tid og ro til at finde deres vej til uddannelse og job.
24. marts 2021
Ungecoach-uddannelse, oktober 2021- januar 2022, Middelfart
Uddannelsen introducerer en coachmodel, der er tilpasset, så den kan bruges som tilgang i kommunikationen med forskellige typer af unge.
6. juni 2019
Kognitiv vejlederuddannelse. Generator, oktober 2021 til februar 2022
Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv.
25. maj 2020
Kursus: Kognitiv vejledning – støt sårbare unge, d. 10-11.maj 2021
Generator afholder i marts et kursus i kognitiv vejledning for vejledere på tværs af professioner.
13. februar 2020
Den motiverende samtale, april og maj 2021 i Middelfart
Hvordan styrker du unges indre motivation? Bliv bedre til at tale med unge, der mistrives og har vanskeligheder.
31. marts 2020