Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Støt unge med angst, 2-dages kurser i Middelfart – november 2020 og april 2021
Vejledere, undervisere og mentorer kan hjælpe unge med at udfordre angsten gennem små trin i hverdagen, så den unge gradvist får større tillid til sig selv.
5. oktober 2015
EVA: Tema om specialpædagogisk støtte, SPS
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har samlet en række artikler, notater og guider, der handler om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne.
14. oktober 2020
Ungedeltagelse – endnu et buzzword eller øget reel indflydelse til unge?, Konference, CEFU den 25. november 2020 online
Med udgangspunkt i et forskningsprojekt, der har fulgt seks udviklingsprojekter, sætter konferences fokus på ungedeltagelse, når den er initieret og rammesat af professionelle, dvs. af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, kommuner og andre offentlige aktører.
14. oktober 2020
Decision Game: Et spil om at turde drømme om uddannelse
Decision Game er et uddannelsesspil, der træner udskolingselever i at træffe valg og se alternative veje i uddannelsessystemet. Spillet er udviklet i Høje Taastrup kommune i et samarbejde mellem helhedsplanen i Gadehavegård, Gadehavebiblioteket og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ambitionen er at brede spillet ud til andre kommuner i landet.
7. oktober 2020
Samba 9-konference: Vejledningens Yin og Yang, 29. og 30. oktober 2020 i Nyborg
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) afholder sin årlige konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne og VUC.
5. august 2020
Overblik over vejledningssystemerne i Europa
Vil du gerne vide, hvordan karrierevejledning foregår i Italien? Eller hvordan man i Sverige vejleder børn med særlige behov om uddannelse? Og savner du overblik over vejledningssystemerne i Europa?
1. juli 2020
Ny master i vejledning på DPU
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) udbyder fra efteråret en ny revideret master i vejledning med nyt modul omkring aktionslæring i vejledning og øget fokus på vejlederens profession.
25. maj 2020
Hvordan vejleder eVejledning voksne?
Vejleder og rådgiver du voksne om deres uddannelsesmuligheder?
25. maj 2020
Studievalg Danmark skal vejlede om erhvervsuddannelser
Studievalg Danmark har hidtil vejledt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse. Men nu skal de også vejlede de unge om muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.
31. marts 2020
Kampagne: Vælg en uddannelse med mening
Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. UFM er derfor gået sammen med en række organisationer om en fælles kampagne, der skal vise uddannelsesmulighederne indenfor velfærdsområdet. 
5. marts 2020