Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Fra tilskuersport til deltagersport – på vej mod værdifuld digital undervisning? Webinar den 22. januar 2021
DEA og en række uddannelsesorganisationer afholder webinar om, hvordan den digitale undervisning kan bruges fremadrettet.
11. januar 2021
Køn, STEM og science - webinar 2. februar 2021
DEA afholder webinar om hvorfor piger tit taber interessen for STEM-uddannelserne i en ung alder og hvordan vi får flere piger til at vælge en STEM-uddannelse.
11. januar 2021
Politisk aftale om nyt program for Erasmus+ 2021-2027
I det nye budget vil der være mere fokus på at inkludere flere målgrupper og større mulighed for samarbejde. Samtidig vil der være øget fokus på digitale og grønne initiativer.
4. januar 2021
Krævende samtaler med unge - kursusrække i 2021
En række kurser i 2021 hjælper fagprofessionelle med at tage de svære samtaler med unge
16. december 2020
Selvværd - er jeg god nok? Kursus i Middelfart den 25. marts 2021
På kurset bliver du præsenteret for centrale perspektiver på selvværdsproblematikker blandt unge.
16. december 2020
Youth in Transition, webkonference den 20. januar 2021
EUK, Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne, præsenterer resultater fra det europæisk projekt 'Youth in Transition'.
9. december 2020
Støt unge med OCD, Kursus i Odense den 25. maj 2021
På kurset får du viden om OCD, mekanismerne i lidelsen og de metoder, der er effektive i behandlingen, så du er klædt på til bedst muligt at støtte OCD-ramte.
24. november 2020
Støt unge med angst, 2-dages kurser i Middelfart – november 2020 og april 2021
Vejledere, undervisere og mentorer kan hjælpe unge med at udfordre angsten gennem små trin i hverdagen, så den unge gradvist får større tillid til sig selv.
5. oktober 2015
EVA: Tema om specialpædagogisk støtte, SPS
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har samlet en række artikler, notater og guider, der handler om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne.
14. oktober 2020
Decision Game: Et spil om at turde drømme om uddannelse
Decision Game er et uddannelsesspil, der træner udskolingselever i at træffe valg og se alternative veje i uddannelsessystemet. Spillet er udviklet i Høje Taastrup kommune i et samarbejde mellem helhedsplanen i Gadehavegård, Gadehavebiblioteket og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ambitionen er at brede spillet ud til andre kommuner i landet.
7. oktober 2020