Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Studievalg Danmark skal vejlede om erhvervsuddannelser
Studievalg Danmark har hidtil vejledt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse. Men nu skal de også vejlede de unge om muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.
31. marts 2020
Den motiverende samtale, 17.-18. november i Middelfart
Hvordan styrker du unges indre motivation? Bliv bedre til at tale med unge, der mistrives og har vanskeligheder.
31. marts 2020
Kampagne: Vælg en uddannelse med mening
Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. UFM er derfor gået sammen med en række organisationer om en fælles kampagne, der skal vise uddannelsesmulighederne indenfor velfærdsområdet. 
5. marts 2020
Den krøllede vej til erhvervsuddannelse
Hver femte ung med en erhvervsuddannelse har også en gymnasial eksamen. DEA har i et nyt notat undersøgt, hvilken betydning det har for deres indkomst. 
5. marts 2020
Flere deltager i videregående VEU, men i kortere tid end tidligere
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har analyseret, hvordan aktiviteten i videregående voksen- og efteruddannelse har udviklet sig fra 2005 til 2017.
3. marts 2020
Hvad er meningen med vejledning? Vejlederkonference Københavns Professionshøjskole 30. april
Nye konstellationer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen stiller krav til både erfarne og nye vejledere – hvad er meningen med vejledning?
5. december 2019
UU Danmark bliver ny enhed i KL
1. januar 2020 etablerer Kommunernes Landsforening (KL) ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’ (EUK), som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning.
25. november 2019
Maximizing Potential Of Career Guidance, IAEVG-konference 20.-22. oktober 2020 i Riga Letland
Den internationale vejlederorganisation IAEVG inviterer til konference i 2020 om karrierevejledningens potentiale på individuelt - og samfundsmæssigt niveau.
22. november 2019
Fra Unge på kanten til Unge med kant
UU DANMARK har sammen med en række samarbejdspartnere iværksat et 2 årigt program, der skal bringe unge på kanten af samfundet tættere på uddannelse og selvforsørgelse.
14. november 2019
Flere faglærte læser videre
Flere nyuddannede faglærte går i gang med en videregående uddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet i samarbejde med Dansk Metal
6. august 2019