Søg i VidensCenter nyheder

Titel
30/3: Internationalt webinar om online vejledning
Euroguidance inviterer til gratis webinar.
20. marts 2023
Gå-hjem-møder i København og Aarhus: Ny viden om inklusion
VIVE inviterer til to gå hjem-møder i marts.
13. februar 2023
Højskolernes dialogmøder for vejledere marts 2023
Højskolerne inviterer alle vejledere til en temadag med fokus på tryghed og trivsel.
23. juni 2021
Konference 26/1: Hvad skal erstatte jobcentrene?
Tænketanken Cevea inviterer til oplæg og debat om jobcentrenes fremtid efter regeringens forslag om at nedlægge dem.
17. januar 2023
DM i Skills 2023
Oplev de dygtigste elever fra erhvervsskolerne 2.- 4. februar i Fredericia.
16. januar 2023
Støt unges overgang til gymnasiet
Overgangen fra grundskole til gymnasiet betyder for mange unge en tid med usikkerhed. Både fagligt, personligt og socialt. Hvordan er det, de unge oplever denne overgangstid, hvad giver usikkerheden, og hvordan kan vi som vejledere støtte de unge? Læs de vigtigste pointer fra Skoleudvikling i Praksis-konferencen i november.
12. december 2022
Jobs og kompetencer til den grønne omstilling
Bæredygtig vejledning har mange vinkler. Én vinkel er at vejlede til konkret efteruddannelse og jobs, som der bliver brug for i den grønne omstilling. Efterspørgslen på arbejdskraft bliver særlig stor inden for det tekniske område, og et grønt mindset hos alle i arbejdsstyrken bliver afgørende for at nå de politiske klimamål.
17. november 2022
Bæredygtig vejledning handler (også) om trivsel
Når unge vælger uddannelse spørger de: ”Jeg vil gerne ud og gøre en forskel i verden. Er det jer, der kan give mig kompetencerne til det?” Det siger studievejledningen på DTU. Spørgsmål om bæredygtighed fylder mere end nogensinde før. Men det stærke engagement i fællesskabets og klodens bedste, risikerer at trække veksler på den enkelte studerendes trivsel.
14. november 2022
Vejledningens dag 1. februar 2023
Alle vejledere indbydes til vejlederprofessionens nye mærkedag - en faglig og inspirerende dag med Ronald Sultana som keynote speaker.
18. oktober 2022
DUEK får nyt valgmodul om bæredygtighed
Bæredygtighed er på alles læber, men hvordan kan vi som vejledere forholde os til begrebet og arbejde med det i praksis? Med et nyt valgmodul på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning sættes bæredygtighed på vejlederdagsordenen.
7. oktober 2022