Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Man kan nu søge om midler til at få mere viden om erhvervsuddannelser
Pulje til understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler for folkeskolelærere og uddannelses- og erhvervsvejledere har nu åbnet for anden ansøgningsrunde.
20. september 2020
Kommunikation på digitale vilkår – vejledningens muligheder online, eVejlednings årskonference den 8. oktober 2020, digitalt
eVejlednings årlige konference har fokus på, hvad det har betydet for vejlederen og de vejledte, at al kommunikation blev digital tilbage i marts.
26. august 2020
Samba 9-konference: Vejledningens Yin og Yang, 29. og 30. oktober 2020 i Nyborg
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) afholder sin årlige konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne og VUC.
5. august 2020
Overblik over vejledningssystemerne i Europa
Vil du gerne vide, hvordan karrierevejledning foregår i Italien? Eller hvordan man i Sverige vejleder børn med særlige behov om uddannelse? Og savner du overblik over vejledningssystemerne i Europa?
1. juli 2020
Pyt med perfekt, kursus 6. oktober 2020 i Kolding
Kurset kvalificerer dig til at støtte unge, som føler sig presset af idealet om perfektionisme.
3. juni 2020
Ny master i vejledning på DPU
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) udbyder fra efteråret en ny revideret master i vejledning med nyt modul omkring aktionslæring i vejledning og øget fokus på vejlederens profession.
25. maj 2020
Hvordan vejleder eVejledning voksne?
Vejleder og rådgiver du voksne om deres uddannelsesmuligheder?
25. maj 2020
Kognitiv vejlederuddannelse. Generator, oktober 2020 til marts 2021
Som vejleder, underviser, mentor m.m. skal man ikke behandle unge, der mistrives, men man spiller en vigtig rolle i at hjælpe dem med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og her er den kognitive metode særdeles effektiv.
25. maj 2020
Studievalg Danmark skal vejlede om erhvervsuddannelser
Studievalg Danmark har hidtil vejledt gymnasieelever om valg af videregående uddannelse. Men nu skal de også vejlede de unge om muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.
31. marts 2020
Den motiverende samtale, 17.-18. november i Middelfart
Hvordan styrker du unges indre motivation? Bliv bedre til at tale med unge, der mistrives og har vanskeligheder.
31. marts 2020