Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Konference 25. november: Tempo, trivsel og præstation - ny og klassisk udsathed i ungdomslivet
Bliv klogere på den stigende mistrivsel i ungdomslivet. Cefu afholder afslutningskonference for forskningsprojekt om "Ny udsathed" i ungdomslivet.
11. oktober 2021
Nationalt Center for Erhvervspædagogik inviterer til årskonference
Konference 10. november: Styrket samspil mellem erhvervsskoler og lærepladser - men hvordan?
11. oktober 2021
Webinarer om at styrke elevernes nysgerrighed på uddannelse, job og fremtid
Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til en række gratis webinarer om unge i udskolingen og deres overgang til ungdomsuddannelse.
27. september 2021
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne, 1.-2. november 2021
Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til seminar med fokus på internationale aktiviteter.
14. september 2021
VEU- og vejlederkonference 8. december: Mangel på faglært og tillært arbejdskraft
De Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, Sjælland og Bornholm, STAR, inviterer til konference.
14. september 2021
Vejledning i Coronaens tid - praktikerkonference på Hotel Nyborg Strand 10.-11. november 2021
Konference målrettet UUVF-medlemmer, fagpersoner på ungdomsuddannelserne samt fagpersoner på de forberedende forløb FGU og VUC.
13. september 2021
Kursus: KRAP som pædagogisk værktøj, Aarhus (1. og 22. november 2021) & Roskilde (5. og 31. maj 2022)
KRAP er en pædagogisk tilgang, der anvendes i arbejdet med udfordrede unge. KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.
23. august 2021
Kursus: Støt unge med angst, Middelfart 6.-7. september
Hvordan støtter man unge med angst – viden og redskaber til at opspore og støtte unge med angst.
23. august 2021
Voksenlæring i en brydningstid - konference den 28. oktober
Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til konference med afsæt i EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe
23. august 2021
Professionel vejledning til det foranderlige arbejdsmarked, eVejlednings 10. årskonference digitalt den 14. oktober 2021
eVejlednings årlige konference vil i år se fremad og har fokus på, hvordan professionel vejledning kan hjælpe forskellige målgrupper, når arbejdsmarkedet hurtigt ændres.
20. august 2021