Videnscenter artikel

Unge med minoritetsbaggrund er målrettede i deres valg af uddannelse

Selvom de på mange måder har dårligere forudsætninger for at klare sig i uddannelsessystemet, er unge med minoritetsbaggrund generelt mere målrettede end majoritetsdanske unge. Det viser VIVEs kortlægning af danske unges forventninger til uddannelse.

VIVE har lavet en kortlægning af danske elevers forventninger til uddannelse. I alt har 3.600 elever svaret på undersøgelsen. Spørgeskemaet er konstrueret til at afdække sammenhængen mellem unges uddannelsesforventninger, deres uddannelseserfaringer, opvækstbetingelser og selvopfattelse.

I forbindelse med undersøgelsen udtaler seniorforsker fra VIVE, Jens-Peter Thomsen følgende:”På mange måder har unge med minoritetsbaggrund dårligere forudsætninger for at klare sig godt i uddannelsessystemet. De er mindre hjemmevante i uddannelsessystemet, og særligt derfor er det bemærkelsesværdigt, at de har så stærk motivation.”

Nogle af de signifikante tal fra undersøgelsen:

  • 58 procent af unge med minoritetsbaggrund har lagt en plan for deres uddannelse. Det samme gælder 40 procent af majoritetsdanske unge. Unge med minoritetsbaggrund lægger mere vægt på det sikre uddannelsesvalg, hvor der er gode jobmuligheder.
  • 79 procent af unge med minoritetsbaggrund mener, at det er vigtigt, at uddannelsen giver adgang til et godt job. Det samme gælder 52 procent af majoritetsdanske unge.
  • 58 procent af minoritetsunge angiver, at deres forældre forventer, at de går på gymnasiet eller tager en videregående uddannelse. Det samme gælder kun 26 procent af majoritetsdanske unge.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.