Videnscenter artikel

Attraktive uddannelsesmiljøer – set med de unges øjne

Hvad betyder socialitet og de unges opfattelses af warmness og coolness for deres valg af uddannelse? Artiklen giver indsigt i, hvad der for de unge opleves som et attraktivt uddannelsesmiljø - men også hvad uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på i forhold til deres arbejde med uddannelseskulturen.

På en meget illustrativ måde bidrager professor Noemi Katznelson i denne artikel med et perspektiv på, hvilke faktorerer der har betydning for unges oplevelse af et attraktivt ungdomsmiljø - og som derfor også spiller en rolle for de unges valg af ungdomsuddannelse.

Noemi Katznelson introducerer et begrebspar – ’cool og warm’ – der kan bruges til at få øje på to centrale dimensioner ved den sociale del af et attraktivt uddannelsesmiljø set med de unges øjne. Begrebsparret som er lånt fra den tyske professor Barbara Stauber, spiller på en metafor om temperaturen på et uddannelsesmiljø. Det vil sige at uddannelser i varierende grader kan opleves som enten ’cool’ eller ’warm’ af de unge.

  • Et ’cool place’ repræsenterer, som den unge her formulerer det, et sted, der er ladet med ungdomskulturelle værdier og som anses for at være et attraktivt sted for unge at mødes og være en del af.
  • Et ’warm place’ er et sted, der giver mulighed for stærke relationer og en varm og velkommende atmosfære. Det er et sted, hvor den enkelte oplever sig tryg og som en del af en større sammenhæng.

Det gode ungdomsmiljø – hvad enten det er på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse – vil således skulle forholde sig til denne socialitet og til disse to dimensioner – af ’warmness’ og ’coolness’.

For yderligere information kan artiklen læses på EMU, Danmarks Læringsprotal, hvor der også er et videoklip med professor Noemi Katznelson, hvor hun levende fortæller om, hvad der spiller ind på unges oplevelse af et attraktivt uddannelsessted.

Attraktive uddannelsesmiljøer – set med de unges øjne