Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Forventningsafklaring fremmer fastholdelse
Det er vigtigt, at vi er tydelige omkring, hvilke krav der stilles til optagelse og gennemførelse af videregående uddannelser, og hvad de studerende kan forvente under uddannelsen. Artiklen er fra 2009.
2009
Vejledning ved almen voksenuddannelse (AVU)
Uddannelses- og erhvervsvejledning af kursister og selvstuderende ved AVU på voksenuddannelsescentre (VUC).
Dialogredskab til arbejdet med UPV
At blive parat til uddannelse er en proces, hvor den unge skal tage medansvar. Dialog og samarbejde er vigtige faktorer. Artiklen er fra 2013.
2013
Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Foreningens medlemmer er overvejende vejledere på gymnasier og erhvervsskoler, samt VUC, Kriminalforsorgen og Forsvaret. Men foreningen kan optage andre fagpersoner, der vejleder unge.
Model for 'one-shot' gruppevejledning i Studievalg Østjylland
Læs om Studievalg Østjyllands erfaringer med at bruge gruppevejledning i vejledningsindsatsen på ungdomsuddannelserne. Og udvikling af en tilgang, der passer til denne målgruppe. Artiklen er skrevet i 2012 (red.)
2012
International Centre for Career Development and Public Policy, ICCDPP
International forening til støtte og fremme af international vidensdeling om bl.a. best practice med henblik på at forbedre vejledningspolitik, vejledningssystemer og vejledningstilbud.
Nationalt Center for Kompetenceudvikling
NCK indsamler og formidler anvendelsesorienteret viden om alle aspekter af voksen- og efteruddannelse
Center for Ungdomsforskning
Center for Ungdomsforskning (CeFU) forsker især under hovedoverskrifterne "Unge og arbejde" samt "Unge og uddannelse" og herunder også vejledning.
Studievejledning ved universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser
Vejledning om universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser samt om efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.
Vejledning under Kriminalforsorgen
Vejledning af varetægtsfængslede, fængselsafsonere, dømte på fri fod og betinget dømte.

VidensCenter for Vejledning