Båd med kvindelige roere
Videnscenter artikel

EUK – Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne

EUK blev etableret pr. 1. januar 2020 og bygger på det tidligere UU Danmarks sekretariat og netværk.

EUK viderefører UU Danmarks formål, at understøtte kommunernes arbejde med at få unge i uddannelse og arbejde, og at dokumentere og videreudvikle det professionelle område af uddannelses- og erhvervsvejledning.

EUK er forankret i KL’s kontor for Børn, Unge og Folkeskole. Der er desuden tilknyttet en rådgivningsgruppe bestående af medlemmer med ledende funktioner inden for området, og der er dermed sikret en tæt kontakt til praksis.

EUKs opgaver er mange og spænder over udviklingsarbejde, netværksarbejde, faglig støtte og videndeling til kommunerne omkring forskning og metodeudvikling, policyarbejde, afholdelse af kurser og arrangementer, samarbejde med andre vejledningsenheder og andre aktører, også på internationalt plan og tværsektorialt samarbejde.

Læs mere