Nordisk forbund for uddannelses- og erhvervsvejledning
Videnscenter artikel

Nordisk Forbund for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, NFSY

Det nordiske forbund er en sammenslutning af nordiske vejlederforeninger.

Forbundet har til formål at fremme uddannelses- og karrierevejledningsaktiviteter i de nordiske lande og selvstændige områder i Norden. Derudover vil forbundet gerne være med til også at fremme uddannelses- og forskningsaktiviteter ved at være et forbindelsesorgan for samarbejde mellem de organisationer, der repræsenterer uddannelses- og erhvervsvejledere i de nordiske lande.

Medlemsorganisationerne består af organisationer fra flg. lande/selvstændige områder:

Island

Finland 

Sverige

Danmark

Norge

Færøerne

Grønland

Åland

Samt den internationale vejlederforening:

AIOSP

 

Læs mere om NFSY