Transporttidens betydning for valg af uddannelse
Videnscenter artikel

Transporttidens betydning for krydssøgning fra hhx og htx til stx og hf

Danske Erhvervsskoler- og gymnasier (DEG) har udgivet en ny analyse om, hvordan den gymnasiale uddannelsesvalg er påvirket af transporttiden til de enkelte typer af gymnasier.

Fokus for DEG’s analyse har været at skabe overblik over krydssøgninger på det gymnasiale område. En krydssøgning defineres som elever, der søger forskellige typer af gymnasiale uddannelser i prioriteret rækkefølge. Fx hvis en elev har htx som 1. prioritet og stx som 2. prioritet.

Undersøgelsen har fokus på, hvor meget det betyder for den unges valg af gymnasietype, hvis afstanden og dermed transporttiden øges og der er andre typer gymnasier tættere på end den type gymnasie, som ens første prioritet er.

Helt konkret har de undersøgt den unges 2.-5. prioritet, hvis den unge har valgt htx eller hhx (erhvervsgymnasial uddannelse), som 1. prioritet og transporttiden mellem det nærmeste og ikke-nærmeste erhvervsgymnasiale gymnasie øges.

Her fandt de, at transporttid spiller en stor rolle ift. elevernes prioriterede valg af de forskellige gymnasiale uddannelser. 28 % af 1. prioritetsansøgningerne til hhx og htx havde lavet en krydssøgning, dvs. at de havde stx eller hf som deres 2. prioritet. Tendensen er højere, jo længere transporttiden er mellem det nærmeste og ikke-nærmeste hhx- eller htx-gymnasie. Det generelle billede er, at de erhvervsgymnasiale gymnasier oplever flere krydssøgninger end i de almene gymnasier (her stx og hf).

Læs mere

Analyse: Transporttidens betydning for krydssøgning fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til de almengymnasiale uddannelser