Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Vejledning af unge med særlige behov (STU)
STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det kan fx være unge med svære bevægelseshandicap eller unge med psykiske lidelser.
Vejledning ved Studievalg Danmark
Studievalg Danmark yder vejledning om valg af videregående uddannelse samt muligheder for beskæftigelse efter afsluttet uddannelse
Vejledning ved Den kommunale ungeindsats (KUI)
Den kommunale ungeindsats (KUI) er et vejledningstilbud, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til forskellige grupper af unge.
Vejledning ved a-kasser
Vejledning af ledige medlemmer af a-kasser med henblik på at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Vejledning ved jobcentre
Vejledning af ledige foregår i jobcentre, a-kasser eller hos anden aktør, hvis opgaven er udliciteret.
Signs of Safety: En metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og professionelle omkring udsatte børn og unge
Signs of Safety (SoS) er en metode til at skabe gode samarbejdsrelationer med forældre og professionelle såsom sagsbehandlere, lærere og vejledere. Der er fokus på den gode samarbejdsrelation, uden at alvoren i vanskelighederne for det udsatte barn eller den unge minimeres.
2012
Fastholdelse i et bredt samarbejde med DialogForumTeam
Hvordan kan et rum med faglig og tværfaglig sparring i fællesskaber have betydning for, om fastholdelsestiltag for elever på erhvervsuddannelserne virker? Det giver DialogForumTeam (DFT) på Selandia et bud på. Artiklen er skrevet i 2012 (red.).
2012
WATCH - fra inspiration til handling
Fundamentet for hele WATCH-programmet er, at den unge via gruppevejledningen oplever ikke at være den eneste i hele verden, der tumler med problemer, og gennem synergierfaringer således at indgyde håb for fremtiden og styrke den unges mestringsevner. Læs om UU-Sjælsøs erfaringer med programmet. Artiklen er skrevet i 2011 (red.).
2011
Den sociale arv betyder mest for drengene
Pigerne er bedre til at bryde den sociale arv end drengene. De påvirkes af deres mødre, som drengene påvirkes af deres fædre. Men i socialt svage hjem er faderen ofte fraværende - både rent bogstaveligt og i forhold til børneomsorg.
2011
Kommer jeg til at gå med slips? - vejledning af unge mænd
Urealistiske drengedrømme. Over- eller undervurdering af egne evner. Planlægningsproblemer. Manglende refleksion over studie- og livssituation. Det er temaer i studievejledningen på ingeniørstudierne på Syddansk Universitet, som med de rigtige vejledningsmetoder ikke behøver at blive det, der spænder ben for unge mænds ingeniøruddannelse. Artiklen er skrevet i 2011 (red.).
2011

VidensCenter for Vejledning