Søg i VidensCenter artikler

Titel Årstal
Udvikling af karrierekompetencer som en integreret del af et videregående studieforløb
Hvad sker der, når karriereplanlægning og -læring gøres til en integreret del af hverdagen på universitetet?
Samspillet mellem udskolingens kollektive vejledning og den digitale vejledning
Hvordan kan mødet med unge i den digitale vejledning ske som en naturlig forlængelse af den kollektive vejledning i udskolingen? DUEK-projekt fra 2017.
Hands-on og godt samarbejde giver liv og engagement til karrierelæringen
Hands-on og tid til samarbejde, koordinering og refleksion er væsentlige ingredienser, når karrierelæringen skal integreres i grundskolen. Det oplever Marie Anker Jackson, vejleder og koordinator fra UU Bornholm.
2017
WATCH som værktøj til livsvejledning
På Vrå højskole arbejder vi aktivt med livsvejledning. Intentionen er at gøre vejledningen til en integreret del af højskolehverdagen og at styrke de unges selvtillid og evne til at tage ansvar for deres liv. Det fortæller Pia Schnor, forstander på Vrå højskole.
2017
Artikler til inspiration
Her finder du en række artikler om tilrettelæggelsen og udførelsen af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.
Rammer for vejledningen
Her finder du en række faktaartikler, der beskriver hvordan dansk vejledning er organiseret.
Dansk vejledningshistorie i årstal
Få et overblik over, hvad der er sket i vejledningen hvornår.
Kollektiv og vedkommende vejledning
Karen Lintner fra Studievalg Østjylland er optaget af at praktisere kollektiv og vedkommende vejledning, der understøtter den enkelte gymnasieelevs valgproces.
2017
Hvem holder fast i en flygtig verden?
På Efterslægten, HF-Centret i Storkøbenhavn arbejder vi med at fastholde elever ved at tilrettelægge undervisningen efter elevernes behov og interesser. Samtidig stiller vi klare krav til eleverne. Men hvor er balancen mellem tilpasning, frihed og ansvar, og hvordan påvirker det fastholdelsesprocessen?
2009
Brobygning - samarbejde, pædagogik, vejledning - et stedsegrønt tema
Brobygning som vejledningsfagligt begreb har små 15 år på bagen. I midten af 90-erne etableredes hovedlinjerne i de brobygningsordninger, vi kender i dag. Artiklen er en kommentar til brobygningens status og brobygningsinitiativer i tidsperspektivet 1997 – 2009. Hovedformålet med brobygning var dengang som nu at skabe relevante afprøvningsmuligheder for unge i overgangene mellem uddannelsessystemets niveauer, således at unge på bedst muligt grundlag kunne tage stilling til valgmulighederne blandt ungdomsuddannelserne.
2009

VidensCenter for Vejledning