Karin Lindtner - Studievalg
Videnscenter artikel

Kollektiv og vedkommende vejledning

Karen Lintner fra Studievalg Østjylland er optaget af at praktisere kollektiv og vedkommende vejledning, der understøtter den enkelte gymnasieelevs valgproces.

Inspirationen er hentet fra Bill Laws modeller for karrierelæring, som nu også er blevet hot stuff i gymnasieverdenen, hvor karrierelæring indgår som en del af bekendtgørelsesteksten.

Hvad er dit vejledningsfaglige fokus?

Jeg er optaget af, hvordan vi med kollektiv vejledning kan lave vedkommende vejledning, der møder den enkelte og bidrager til den enkeltes proces i kollektivet. Det stiller en anderledes opgave for vejlederen end den tilgang, vi bruger, når vi vejleder individuelt.  

I Studievalg Østjylland har vi lavet et arrangement, som vi kalder Studievalgdag. Her er vi sammen med eleverne i længere tid end normalt (en halv skoledag), og vi er flere vejledere afsted ude på gymnasieskolerne, for at vi på den måde kan lave differentieret kollektiv vejledning.

Vi giver eleverne mulighed for at vælge mellem af tre workshops: Viden, Selvindsigt og Handling. En vejledningsmodel, der giver eleven mulighed for at arbejde struktureret med sin valgproces. 

Vi har hentet meget inspiration fra Bill Laws modeller for karrierelæring, som nu også er blevet hot stuff i gymnasieverdenen, hvor karrierelæring indgår som en del af bekendtgørelsesteksten. Det, synes jeg, er vildt interessant.

Hvordan arbejder du konkret med dit vejledningsfaglige fokus?

Vi har efterhånden udviklet mange øvelser, der kalder på en faciliterende vejleder, der bakker op om kollektivets arbejde. Det vil sige, at jeg i endnu højere grad skal understøtte elevernes arbejde med øvelserne, fremfor at give dem informationstunge oplæg. At facilitere betyder ”at gøre noget svært muligt eller lettere”.

Viden, selvindsigt og handling

Mange unge giver udtryk for, at det er svært at vælge uddannelse, men det er ikke altid, at de er gode til at tale med hinanden om det. Bare dét at tage uddannelsesvalget op som et emne til diskussion, som er vores ice-breaker øvelse, skaber samhørighed mellem eleverne og giver en god bund for det videre arbejde resten af workshoppen.

Når vi så sammen med eleverne i højere grad arbejder processuelt, så kræver det også at vi tilvejebringer informationerne til dem af andre veje. Så brugen af flere platforme i vejledningen er vigtig – fx brug af digitale værktøjer.

Hvilke erfaringer har du gjort dig med kollektiv vejledning? 

Studievalgdagen udsprang af en intern proces med fokus på hvordan vores kollektive vejledning kunne give mere mening – både for eleverne, men også for den enkelte vejleder. Efter flere idé-genereringsprocesser opstod idéen om differentieret kollektiv vejledning. Sideløbende skrev både jeg selv og to af mine kolleger afgangsprojekter i vejledning, hvilke gav vores arbejde et teoretisk afsæt. Da vi landede på en model for Studievalgdagen, afprøvede vi først konceptet på to skoler, året efter på 10 skoler og i indeværende skoleår har vi Studievalgdag på 34 gymnasieskoler. 

Gevinsten ved dagen er, at vi nu er mere fleksible i forhold til at overtage hinandens opgaver, og at muligheden for kollegial sparring på den kollektive vejledning er opstået. Men det tager tid og mod at afprøve nye vejledningsformer. Vi var tæt på at lade os bremse af de administrative koordineringsopgaver, som følger med.

Karen Lintner

Studievalgvejleder og faglig koordinator i Studievalg Østjylland

Vejleder gymnasieelever og voksne, der ønsker efter- og videreuddannelse

Karen har 10 års erfaring i Studievalg og 3 år som faglig vejleder på AU

Se Karens profil