Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
Team Ildfugle – aktiveringsindsats hjælper unge i uddannelse og job Center for Boligsocial Udvikling 2016
Klædt på til at træffe valg - Gymnasiernes arbejde med at kvalificere elevernes valg af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2016
Udsyn i udskolingen Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl og Ida Andrén Hagmayer KL og Danmarks Lærerforening 2016
Gode eksempler på RKV på euv Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2016
Labour market information and guidance CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training
Outreach Guidance: How to reach the hard to reach The International Centre for Career Development and Public Policy, ICCDPP 2016
Uddannelsessystemerne i Holland, Schweiz og Sverige Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) 2016
Uden uddannelse og arbejde - unges tilblivelser i komplekse transitioner Anne Görlich Aalborg University Press 2016
Uddannelsesparathed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) 2016
Evaluering af Projekt om udvikling og afprøvning af kollektiv vejledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2016

VidensCenter for Vejledning