Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2018
Understanding Learning and Motivation in Youth Noemi Katznelson, Niels Ulrik Sørensen og Knud Illeris Routledge 2018
Jeg en bro mig bygge vil Tænketanken DEA 2018
Euroguidance Danmark Nationalt Ressourcecenter for Vejledning Uddannelses og forskningsministeriet (UFM) 2018
Hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav, minianalyse fra EVA EVA 2018
Afkast af uddannelse. Det samfundsmæssige og individuelle rationale, Rockwool Fonden Rockwool Fonden 2018
Rollemodeller i udsatte boligområder, CFBU-rapport CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING 2018
Det første år på pædagoguddannelsen. EVA-analyse af årgang 2016 EVA 2018
Praksis i den kollektive vejledning og brug af digital vejledning UU Danmark og Styrelsen for It og Læring 2017
Careers Guidance For Social Justice: Contesting Neoliberalism, Tristram Hooley, Ronald G. Sultana & Rie Thomsen Tristram Hooley, Ronald G. Sultana & Rie Thomsen Routledge 2017

VidensCenter for Vejledning