Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
At the crossroads – opsamling fra ICCDPP symposium 2017 i Seoul International Centre for Career Development and Public Policy ( ICCDPP) 2017
Rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse Undervisningsministeriet 2017
Fra ikke-parat til parat Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017
Konsekvenspædagogisk vejledning Rasmus Kjær og Kristian Gert Sørensen TAMU 2017
Studerendes vurdering af det faglige niveau Uddannelses- og forskningsministeriet 2017
Studiestartens betydning for frafald på de videregående uddannelser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017
Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016 Malene Rode Larsen, Mona Larsen SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017
Er sektorvalget også kønsopdelt blandt kvinder og mænd med samme uddannelse? Mona Larsen, Helle Holt og Malene Rode Larsen SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017
Uddannelse løfter beskæftigelsen for ufaglærte unge markant Mie Dalskov Pihl Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Styrk jeres realkompetencevurdering - en evalueringsguide Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017

VidensCenter for Vejledning