Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
Dimittender i en krisetid Tænketanken DEA 2020
Notat: Offentlige udgifter til videregående efteruddannelse er halveret Tænketanken DEA 2020
Ny version af Guidance in Education, 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse, UFM 2020
Velfærdsuddannelserne i storbyerne tiltrækker andre studerende end i resten af landet. Notat EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2020
Career and Career Guidance in the Nordic Countries Erik Hagaseth Haug, Tristram Hooley, Jaana Kettunen, Rie Thomsen Brill | Sense 2020
Flere unge fra yderområder end fra storbyer tager en ungdomsuddannelse. Notat VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) 2020
Rapport: Lifelong guidance policy and practice in the EU EU-Kommissionen
Rapport: Barrierer for brug af videregående VEU Uddannelses- og Forskningsministeriet 2020
Undersøgelse af projekter under Erasmus+: Ungdom, rapport Styrelsen for Forskning og Uddannelse Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2019
Det Blå Danmarks kompetencebehov, rapport Styrelsen for Forskning og Uddannelse Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2019

VidensCenter for Vejledning