Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
De unge i målgruppen for forberedende tilbud Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Bedre veje til ungdomsuddannelse - indhold, værktøj og metoder KORA 2017
UU brugerundersøgelse 2016 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017
Uddannelse der motiverer – forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne Mette Lykke Nielsen, Susanne Murning, Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning (CeFU) 2017
Karrierelæring i gymnasiet – de vidste ikke, hvad de ville Noemi Katznelson, Astrid Arbjerg Lundby, Niels-Henrik Møller Hansen Center for Ungdomsforskning (CeFU) 2016
Universitetsuddannedes vej ud på arbejdsmarkedet - ny analyse fra Tænketanken DEA Tænketanken DEA 2017
Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet 2017
Vejledning af uddannelsessøgende med udenlandske eksaminer Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2017
Team Ildfugle – aktiveringsindsats hjælper unge i uddannelse og job Center for Boligsocial Udvikling 2016
Klædt på til at træffe valg - Gymnasiernes arbejde med at kvalificere elevernes valg af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2016

VidensCenter for Vejledning