Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean Ronald G. Sultana SensePublishers
The effect of grandparents' economic, cultural and social capital on grandchildren's educational success Stine Møllegaard, Mads Meier Jæger
Forberedende undervisningsforløb for unge med faglige og sociale udfordringer Mette Slottved, Henrik Lindegaard Andersen, Else Ladekjær KORA 2017
Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler Niels-Henrik M. Hansen, Arnt Louw, Lasse Rønaa Center for Ungdomsforskning (CeFU), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2017
Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2017
Etniske minoritetsunge i Danmark Anika Liversage, Christiane Præstgaard Christensen SFI
Bedre veje til en ungdomsuddannelse – anbefalinger til regeringen Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse 2017
De unge i målgruppen for forberedende tilbud Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Bedre veje til ungdomsuddannelse - indhold, værktøj og metoder KORA 2017
UU brugerundersøgelse 2016 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017

VidensCenter for Vejledning