Søg i VidensCenter litteratur

Titel Forfatter Udgiver Årstal
Konsekvenspædagogisk vejledning Rasmus Kjær og Kristian Gert Sørensen TAMU 2017
Studerendes vurdering af det faglige niveau Uddannelses- og forskningsministeriet 2017
Studiestartens betydning for frafald på de videregående uddannelser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017
Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016. Rapport fra SFI Malene Rode Larsen, Mona Larsen SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017
Er sektorvalget også kønsopdelt blandt kvinder og mænd med samme uddannelse? Videnskabelig artikel Mona Larsen, Helle Holt og Malene Rode Larsen SFI-Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017
Uddannelse løfter beskæftigelsen for ufaglærte unge markant. Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Mie Dalskov Pihl Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Styrk jeres realkompetencevurdering - en evalueringsguide Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2017
Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean Ronald G. Sultana SensePublishers 2017
The effect of grandparents' economic, cultural and social capital on grandchildren's educational success Stine Møllegaard, Mads Meier Jæger 2017
Forberedende undervisningsforløb for unge med faglige og sociale udfordringer Mette Slottved, Henrik Lindegaard Andersen, Else Ladekjær KORA 2017

VidensCenter for Vejledning