blyanter på række der bliver kortere og kortere
Videnscenter artikel

Motivationsfald

De studerendes studiemotivationen falder i løbet af første år, og det øger risikoen for frafald. Særligt to gruppers motivation falder markant: studerende med lavt gymnasiegennemsnit og efterkommere.

Lige inden studiestart er de studerende i høj grad motiverede for deres uddannelse. I løbet af det første studieår falder studiemotivationen dog, viser en undersøgelse fra EVA. 

Analysen bygger på spørgsmål stillet til førsteårsstuderende lige inden studiestart, i løbet af første studieår og året efter. Analysen omfatter de studerende, som startede på deres uddannelse i 2016, 2017 og 2021. De studerende blev bedt om at angive deres studiemotivation på en skala fra 1 til 10. Lige før studiestart er de studerendes motivation på 8,4, men motivationen falder til 7,0 efter et år.

Til en artikel på EVAs hjemmeside siger Andreas Pihl Kjærsgård, seniorkonsulent i EVA og projektleder på undersøgelsen: "[...] der et stærkt sammenfald mellem lav studiemotivation og høj risiko for frafald, og det understreger vigtigheden af at følge den”. 

Efterkommere oplever stærkt fald i motivationen 

Særligt hos to grupper studerende falder motivationen i løbet af det første år: Det gælder studerende med lavt snit fra gymnasiet og efterkommere af indvandrere. Efterkommeres studiemotivation falder fra en score på 7,8 til 5,3 i løbet af det første år. Motivationen er altså lavere end for gennemsnittet allerede ved studiestart. Samtidig er det den gruppe, der oplever størst fald i motivationen. Analysen går ikke dybere ind i årsagerne til netop efterkommernes lavere motivation, men den viser, at studerende med fagligt engagement og god social tilknytning til andre studerende angiver højere motivation. 

"Uddannelserne kan overveje, hvilke centrale elementer der er i den gode undervisning eller det gode studiemiljø, som kan øge det faglige engagement, og hvor man skal sætte ind for at øge den sociale tilknytning,” udtaler Andreas Pihl Kjærsgård. 

 

Læs mere i EVAs analyse her