Videnscenter artikel

Ufaglærte har god effekt i at deltage i AMU-kurser

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har undersøgt, hvordan deltagelse i AMU påvirker ufaglærtes løn og beskæftigelsesmuligheder.

Allerede få måneder efter, at en ufaglært har deltaget i et AMU-kursus, kan det ses på lønsedlen. Det viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ufaglærte oplever typisk en lønfremgang på 500-1.500 kr om måneden få måneder efter påbegyndt AMU. Generelt betyder ufaglærtes deltagelse i AMU-kurser, en ekstra beskæftigelse på 3-5 timer om måneden.

Det er særligt certifikat- og branchekurser inden for AMU, som ufaglærte deltager i. Effekten af at deltage i et certifikatkursus kan være en lønfremgang på ca. 1.000 kr. om måneden. 

Øget automatisering og og generelt øgede krav til kompetencer gør AMU-kurser særlig vigtige for ufaglærte. Det skyldes blandt andet, at ufaglærte jobs ofte er mere udsat for automatisering. Opkvalificering gennem AMU er derfor en vigtig faktor til at øge jobsikkerheden for ufaglærte, da det kan give den ufaglærte præcis de kvalifikationer, som bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Læs Arbejderbevægelsens Erhvervsråd analyse Arbejdsmarkedsuddannelser øger ufaglærtes beskæftigelse og løn