sparegrise
Videnscenter artikel

Faglærte indhenter akademikere på løn

Traditionelt har der været sammenhæng mellem uddannelseslængde og løn efter uddannelsen. Men nu peger statistikker på, at visse faglærte grupper indhenter akademikerne på løn.

En 40-årig elektriker tjener i gennemsnit mere, end en 40-årig akademiker med en humanistisk kandidatuddannelse. 

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analyse fra Kraka og Deliotte peger på samme tendens.

Akademikere tjener stadig mest

Akademikere tjener i gennemsnit stadig noget mere end faglærte, men forskellen er mindre, end den var engang. Samtidig tjener flere typer af tekniske faglærte (eksempelvis elektrikere, VVS'ere og mekanikere) som 40-årige mere end fx akademikere inden for pædagogiske, kunstneriske og humanistiske fag. I slutningen af 80’erne tjente en 40-årig akademiker i gennemsnit 86 pct. mere end en 40-årig faglært. Det tal er faldet til 56 pct. i 2022.

Tallene dækker desuden over store indkomstforskelle indenfor uddannelsesgrupperne. Fx tjener en læge mere end en gymnasielærer og en elektriker mere end en social- og sundhedshjælper. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på det forbehold, at en akademikers løn typisk topper senere i livet end en faglærts. Hvis analysen for eksempel havde målt hvad de 55-årige faglærte og akademikere tjente, ville tallene måske se anderledes ud. 

Udbud og efterspørgsel 

Sammensætningen af befolkningens uddannelsesniveau har også ændret sig de sidste 35 år. Fra slutningen af 1980'erne og til nu, er andelen af akademikere i befolkningen steget kraftigt. I 1987 var godt 5 procent af de 40-årige akademikere. I 2022 er cirka hver femte 40-årige dansker akademiker. I samme periode faldt andelen af faglærte markant. I dag er cirka hver tredje 40-årige faglært, men det tal forventes at falde de næste år.

"Det voksende udbud af akademikere har presset akademikernes lønfordel ned, mens nogle faglærte, herunder særligt håndværkere, omvendt har kunnet presse deres løn op, fordi der er blevet færre af dem", siger analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Emilie Damm Klarskov, til Politiken og fortsætter: "Deres løn er simpelthen steget mere end akademikernes, fordi der er større mangel på håndværkere".

Læs Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse her

Artikel fra Politiken (betalingsmur)

Læs Kraka og Deliottes analyse her