Videnscenter artikel

Hvad siger de unge selv til deres ungdomsliv?

Ni ud af ti unge føler, at de har et godt liv, men uddannelsessystemet presser dem. Det viser ny analyse fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Mistrivsel blandt unge fylder meget i debatten. Men ifølge Ungeanalysen 2023 svarer ni ud af ti adspurgte unge, at de har et godt liv. For 2/3 gælder det i høj eller meget høj grad. Og 71 % siger, at de ofte er glade. Det er især godt helbred, økonomi og nære relationer er vigtige for de unges trivsel.

Særligt de unge, som er en del af foreningslivet, føler de har et godt liv sammenlignet med de unge, som ikke er en del af et foreningsfællesskab. Men op mod hver tredje svarer, at de ofte er ensomme. 4 % føler sig slet ikke som del af et fællesskab. Herudover siger næsten halvdelen, at corona-tiden har gjort det sværere at indgå i fællesskaber og sociale relationer.

Højt tempo og pres fra uddannelsessystemet

De unge oplever et ungdomsliv i højt tempo, og fyldt med forventninger og pres. Omkring halvdelen af de unge føler sig så pressede og stressede, at de ikke kan slappe af. De har dårlig samvittighed, hvis de laver noget, der ikke decideret "fører til noget", som fx gå en tur eller slappe af. 

Herudover opleves der også et pres fra uddannelsessystemet. Mange unge synes, at der hele tiden er et fokus fra uddannelsesinstitutionens side til det næste skridt, hvor de unge bare har lyst til at være i det, som de er i lige nu. Hver femte oplever desuden, at deres uddannelsesinstitution medvirker til, at de ikke føler sig gode nok.

Selve uddannelsesvalget føles også som et pres. Der er både mange muligheder, hvilket også betyder fravalg. De er bange for at ’vælge forkert’ og det kan også være svært "at finde det man brænder for". Begge dele er med til at påvirke trivslen negativt og hindre den unge i at føle sig tilstede i nuet.

Sociale medier

Mange synes, at de skal altid skal være tilgængelige på deres telefon og sociale medier og over halvdelen vil faktisk gerne bruge mindre tid på dem. 1/3 af de unge tror, at de andres liv er bedre end deres eget liv.

Unges bedste råd til andre unge

I undersøgelsen blev de unge spurgt, hvordan de vil råde andre unge til at håndtere pres. De svarede bl.a.:

- "Du bliver aldrig færdig med din to do-liste"

- "Det er ok at lave noget unyttigt"

- "Spørg andre om hjælp"

- "Stop nul-fejlskulturen"

- "Stop fortællingen om drømmestudiet"

Læs alle rådene fra unge til unge og de andre spændende resultater i Ungeanalysen 2023

Analysen er lavet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser med 1.064 unge i alderen 16-29 år. Herudover er der lavet både fokusgruppeinterviews og individuelle interviews.